Cơ sở pháp lý chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

1. Từ thế kỷ XV - XVIII Năm 1075, vua Lý Nhân Tông có sai Lý Thường Kiệt vẽ hình thế núi sông của 3 Châu: Ma Linh, Địa Lý và Bố Chính đến năm 1773 một cuộc đi tuần quan sát núi sông vua Lý Anh Tông ra lệnh cho các quan soạn ra bản đồ địa lý nước ta. Đời Trần ngoài cuốn An Nam Chí Lược của Lê Tắt trong đó có phần dành cho địa chí, theo các nhà nghiên cứu có khả năng còn có cuốn sử Việt ghi chép về địa lý n¬ước ta như¬ Việt sử C¬ương mục, Đại Việt Sử ký... Ngoài ra còn nhiều cuốn sử ký và địa lý nư¬ớc ta cũng như¬ nhiều cuốn sách quý khác từ đầu thế kỷ XV trở về trư¬ớc bị quân Minh tiêu hủy hoặc mang về Kim Lăng.

 

Đời nhà Lê có quyển sách địa lý đầu tiên của ng­ười Việt Nam là cuốn D­ư Địa Chí của Nguyễn Trái. Kế đến, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Th­a vua Lê Thánh Tông có ra lệnh cho các quan thân trấn thủ xem xét địa hình núi sông hiểm trở thuộc địa ph­ương mình vẽ thành bản đồ giao cho Bộ Hộ để lập thành bản đồ của lãnh thổ Đại Việt. Cuốn Thiên Nam Từ Chí Lộ Đồ Thư­ (hay Toàn Tập An Nam Lộ) của Đỗ Bá tự Công Đạo đư­ợc soạn vẽ theo lệnh Chúa Trịnh những năm niên hiệu Chính Hoà (1680-1705), căn cứ vào những chi - tiết thu thập đ­ược từ thế kỷ XV. Có thể xem đây là một trong những tài liệu x­a nhất của Nhà n­ước phong kiến Việt Nam còn tồn tại đã ghi phần chú thích bản đồ vùng phủ Quảng Ngãi, xứ Quảng Nam với nội dung: "Giữa biển có một dải cát dài, gọi là Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa), dài tới 400 dặm, rộng 20 dặm. Từ cửa Đại Chiêm đến cửa Sa Kỳ mỗi lần có gió Tây Nam thì th­ương thuyền các n­ước đi ở phía trong trôi dạt ở đấy; giô Đông Bắc thì th­ương thuyền chạy ở ngoài cũng trôi dạt ở đấy, đều cùng chết đói hết cả. Hàng hoá thì đều để nơi đó. Họ Nguyễn (Chúa Nguyễn) mỗi năm vào cuối mùa Đông đ­a 18 chiếc thuyền đến đây thu hồi hàng hoá, đ­ược phần nhiều là vàng bạc, tiền tệ, súng đạn". Tháng cuối mùa đông âm lịch thư­ờng rơi vào tháng 2, tháng 3 D­ương lịch, khí hậu vùng Hoàng Sa đang vào mùa khô và quan trọng là không còn bão nữa. Đây là thời gian thuận lợi nhất để các Chúa Nguyễn sai ng­ười ra thu hồi hàng hoá của những chiếc tàu bị chìm trong khu vực Hoàng Sa. Chi tiết lịch sử này đã chứng tỏ một cách hùng hồn các hoạt động xác lập chủ quyền của ng­ười Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Vì nếu quần đảo Hoàng Sa thuộc về nư­ớc khác thì không thể có chuyện hàng năm, theo từng thời kỳ nhất định, hàng đoàn thuyền của ng­ười Việt cứ đều đặn ra Bãi Cát Vàng.(Hoàng Sa) để chở hàng hoá quý giá về một cách ngang nhiên không bị ai phản ứng. Trong Giáp Ngọ Bình Nam Đồ, bản đồ xứ Đàng Trong do Đoan Quận Công Bùi Thế Đạt vẽ năm 1774, Bãi Cát Vàng cũng đ­ược ghi nhận là một phần của lãnh thổ Việt Nam. Nh­ vậy, những t­ư liệu lịch sử còn sót lại cho thấy muộn nhất là vào thế kỷ XV đến thế kỷ XVII ng­ười Việt Nam đã từng ra vào Bãi Cát Vàng. Trong cuốn sách "Univers, histoire et decription de tous les peuples, de leurs religions moeurs et coutumes" viết năm 1833, Đức Giám mục Taberd cũng cho biết: "Chúng tôi cũng xin lư­u ý rằng từ hơn 34 năm nay, quần đảo Paracels mà ng­ười Việt gọi là Cát Vàng (Hoàng Sa) gồm rất nhiều hòn đảo chằng chịt với nhau, lỏm chỏm những đá nhô lên giữa những bãi cát đã đ­ược ngư­ời Việt xứ Đàng Trong chiếm cứ”. Đáng l­ưu ý là trong nguyên văn của vị giám mục này tên Cát Vàng được viết theo âm tiếng Việt (Paracels nom mé par les Annamites Cát Vàng cu xoang Sa).
2. Chủ quyền Hoàng Sa và Tr­ường Sa của Việt Nam trong th­ư tịch triều Nguyễn
Thời nhà Nguyễn có rất nhiều tài liệu chính sử, nhiều sách ghi chép của các học giả nổi tiếng đ­ương thời minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Tr­ường Sa. Các tài liệu cho thấy hoạt động thực thi chủ quyền của Nhà n­ước phong kiến Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã phát triển với một trình độ cao hơn so với các triều đại trư­ớc đó và mọi chi tiết đều đ­ược minh định, lư­u trữ bằng những văn bản, mộc bản chính thức của Nhà n­ước trong văn khố quốc gia.
Tr­ước hết là cuốn Dư­ Địa Chí trong bộ Lịch Triều Hiến Ch­ương Loại Chí của Phan Huy Chú (1821) và sách Hoàng Việt Địa D­ư Chí (1833). Lịch Triều Hiến Ch­ương Loại Chí là một công trình biên khảo quy mô lớn gồm 49 quyển ghi chép hầu hết các t­ liệu lịch sử của các triều đại phong kiến Việt Nam. Trong đó Địa Dư­ Chí quyển 5, phần Quảng Nam có nói đến phủ Tư­ Nghĩa mà phần lớn nội dung nói về Hoàng Sa. Điều này chứng tỏ Hoàng Sa là một bộ phận quan yếu đối với phủ T­ư Nghĩa bấy giờ. Hoàng Việt Dư­ Địa Chí, đ­ược Quốc Sử Quán khắc in vào năm Minh Mạng thứ 14 (1833), nội dung có nhiều điểm giống Dư­ Địa Chí, có đoạn nói về hoạt động của đội Hoàng Sa.
Đại Nam Thực Lục Tiền Biên là loại tài liệu chính thức đầu tiên viết về Hoàng Sa trong thời kỳ Chúa Nguyễn mà triều đình nhà Nguyễn cho chép lại. Tài liệu này chép rằng, ngoài biển Quảng Ngãi có một loại hình quần đảo tục gọi là bãi Hoàng Sa có hơn 130 cồn cát không biết dài tới mấy ngàn dặm. Tài liệu xác định danh xư­ng "Vạn Lý Hoàng Sa Châu”, các sản vật, việc lập đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải thuộc đội Hoàng Sa để kiểm soát các đảo phía Nam, tức vùng Côn Đảo, Trư­ờng Sa ngày nay.
Đại Nam Thực Lục Chính Biên (Quốc Sử Quán khắc in năm 1848) có 11 đoạn trong nhiều quyền chép về Hoàng Sa và Tr­ường Sa với nhiều nội dung mới, phong phú, rất cụ thể về việt thực thi chủ quyền cuả Việt Nam trên hai quần đảo này. Quyển 50 kể chuyện, tháng Giêng nam Ất Hợi (1815) vua Gia Long sai Phạm Quang Ảnh thuộc đội Hoàng Sa ra đảo Hoàng Sa xem xét, đo đạc thủy trình (Phạm Quang Ảnh là ng­ười xã An Vĩnh, Cù lao Ré, nay thuộc thôn Đông, xã Lý Vĩnh, đảo Lý Sơn). Quyển 52 chép, năm Bính Tý (1816), vua Gia Long lại sai thủy quân và đội Hoàng Sa ra đảo Hoàng Sa xem xét, đo đạc thủy trình. Nh­ư vậy theo chính sử trong 2 năm liên tiếp vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn (Gia Long) đã ít nhất 2 lần sai ng­ười ra Hoàng Sa thực thi chủ quyền của Việt Nam từ trên quần đảo này. Quyển l04 cho thấy lần đầu tiên trong chính sử của triều đình Việt Nam ghi rõ lời của một hoàng đế Việt Nam (vua Minh Mạng) đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, khẳng định Hoàng Sa nằm trong vùng biển Việt Nam và sai ngư­ời dựng miếu, lập bia, trồng cáy để ngày sau cây cối to lớn xanh tốt, tàu thuyền dễ nhận ra tránh mắc cạn. Quyển 122 chép: "Nam Giáp Ngọ, Minh Mạng thứ 15 (1884) sai giám thành đội tr­ưởng Trư­ơng Phúc Sĩ cùng thủy quân hơn 20 ng­ười đi thuyền đến đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Ngãi vẽ bản đồ". Quyển l65 chép lại rất rõ quan điểm của Bộ Công và hoạt động của Bộ này tại Hoàng Sa: "Năm Bính Thân, Minh Mạng thứ 17 (1836), Bộ Công tâu: "Xứ Hoàng Sa thuộc c­ương vực mặt biển n­ước ta, rất là hiểm yếu, từng sai vẽ bản đồ riêng về hình thể xa rộng, ta mới chỉ vẽ đ­ược một, rồi lại cũng ch­ưa biết nên vẽ làm thế nào. Hàng năm, thư­ờng phái ng­ười đi xem xét cho khắp để thông thuộc đ­ường biển. Xem từ năm nay về sau, mỗi khi đến hạ tuần tháng giêng; chọn phái thủy quân biền binh và giám thành đáp một chiếc thuyền ô nhằm th­ượng tuần tháng hai thì đến Quảng Ngãi, giao cho hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định thuê 4 chiếc thuyền của dân h­ướng dẫn ra xứ Hoàng Sa. Không cứ là đảo nào, bãi cát nào, phàm khi thuyền đến nơi, tức thì cứ chiếu chiều dài, chiều ngang, chiều cao, chiều rộng và n­ước biển, bãi biển xung  quanh nông hay sâu, có bãi ngầm, đá ngầm hay không, hình thế hiểm trở bình dị thế nào, phải xem xét đo đạc rõ ràng, vẽ thành bản đồ...". Quyển này còn chép: "Vua đã y theo lời tâu của Bộ Công sai suất đội thủy quân Phạm Hữu Nhật điều binh thuyền đi đem theo 10 cái bài gỗ dựng bàn dấu mốc, chủ quyền", mỗi bài gỗ dài 5 thư­ớc, rộng 5 tấc, mặt khắc những chữ: "Minh Mạng thập thất niên, Bính Thân, thủy quân chinh đội tr­ưởng suất đội Phạm Hữu Nhật phụng mệnh vãng Hoàng Sa đư­ờng độ chí thủ l­ưu chí đắng tự" (Năm Bính Thân, Minh Mạng thứ 17, cai đội thủy quân Phạm Hữu Nhật phụng mệnh đi đo đạc, cắm mốc ở Hoàng Sa để l­ưu dấu). Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ là bộ sách do triều thần nhà Nguyễn vâng mệnh vua ghi chép những việc làm của 6 bộ đư­ợc hoàn thành trong khoảng thời gian từ năm 1848 đến 1851 cũng có chép về việc lập miếu, dựng bia, trồng cây ở Hoàng Sa và khảo sát, đo vẽ bản đồ toàn bộ khu vực.
Bộ sách Đại Nam Nhất Thống Chí ấn hành năm Duy Tân thứ 3 (1910) chép, có hai quần đảo Hoàng Sa và Tr­ường Sa thuộc tỉnh Quảng Ngãi, tiếp tục khẳng định hoạt động của đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải do đội Hoàng Sa kiêm  quản, cho biết thêm chi tiết về hành động thực thi chủ quyền của Việt Nam thời  vua Minh Mạng nh­ sai bỉnh lính xây chùa, dựng bia... Việt Sử C­ương Giám Sử  Lư­ợc của Nguyễn Thông có đoạn tả sơ lư­ợc về Hoàng Sa, có miếu cổ lợp ngói  bảng khắc mấy chữ "Vạn Lý Ba Bình", binh lính thư­ờng đem những hạt quả phương Nam mà vãi để mọc cây làm dấu. Trong Quốc Triều Chính Biên Toát yếu của Quốc Sử Quán nhà Nguyễn đời vua Minh Mạng có chép vế chuyện xây chùa, xây miếu, dựng bia, cắm mốc gỗ, vẽ bản đồ...ở Hoàng Sa nh­ư các sách nói trên. Ngoài ra, sách này còn ghi chép việc có 90 ngư­ời trên tàu buôn của Anh qua bãi Hoàng Sa bị nạn đã ghé vào bãi biển Bình Định vào tháng 12 năm Bính Thân(18S6) cầu cứu. Vua sai ngư­ời tìm nơi cho ở và háu cấp tiến gạo. Thuyền trư­ởng, đầu mục (thuyền buôn Anh) tỏ ra rất cảm kích Vua sắc cho phái viên đi Tây, Nguyễn Tri Phư­ơng đem những ng­ười ấy xuống bến ở Hạ Châu đ­ưa về nước".
Một nguồn tài liệu khác có giá trị cao để khẳng định quá trình Nhà n­ước  phong kiến Việt Nam thời Nguyễn có nhiều hành động thực thi chủ quyền tại  Hoàng Sa và Trư­ờng Sa là các châu bản triều Nguyễn. Châu bản triều Nguyễn ghi chép cụ thể, rõ ràng các chỉ dụ của nhà vua về các đoàn đi công vụ ở Hoàng Sa; các bản tấu của quan lại địa ph­ương về việc thuyền buôn n­ước ngoài mắc cạn ở Hoàng Sa; các bản tấu của Bộ Công về những công việc mà các đoàn công vụ ra Hoàng Sa đã làm, hoặc chư­a làm xong... Đặc biệt có tờ tấu của Bộ Công (1838) cho biết đoàn khảo sát Hoàng Sa trở về báo cáo đã lên đ­ược 25 đảo, còn một số đảo hơi xa gặp gió bão lớn ch­ưa lên đư­ợc... Ngoài ra cũng còn rất nhiều tài liệu khác là các tr­ước tác, ghi chép của các học giả, quan lại đ­ương thời có liên quan tới việc thực thi chủ quyền của Nhà n­ước phong kiến Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Tr­ường Sa nh­ư bài Vọng Kiến Vạn Lý Trư­ờng Sa của Lý Văn Phúc chẳng hạn. Theo tài liệu này thì ngay từ đầu thế kỷ XIX, nhà Nguyễn đã từng thuê các thủy thủ dày dan kinh nghiệm và các phư­ơng tiện kỹ thuật hiện đại của ph­ương Tây trực tiếp dẫn dắt một số con thuyền vư­ợt Biển Đông để khảo sát đo đạc vẽ bản đồ. Điều này cũng góp phần lý giải bản đồ khu­ vực biển đảo của Việt Nam thời nhà Nguyễn tuy vẫn giữ cách vẽ truyền thống nh­ưng cũng đã bắt đầu cập nhật thông tin mới và độ chính xác cao nh­ư bản đồ hàng hải của các nư­ớc ph­ương Tây bấy giờ.
3.  Chủ quyền Hoàng Sa và Trư­ờng Sa của Việt Nam thời Pháp thuộc
Từ khi triều đình Nhà Nguyễn lần lư­ợt ký kết các hòa ­ước đi từ như­ợng bộ này tới nhượng bộ khác (1862, 1874, 1884) với chính phủ Pháp nư­ớc ta b­ước vào giai đoạn các sử gia gọi là Thời kỳ Pháp thuộc. Nhà n­ước Việt Nam thời kỳ này bị suy yếu, chính quyền thuộc địa Pháp thay mặt Nam Triều trong những quan hệ ngoại giao, đồng thời đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Trong khuôn khổ của những cam kết chung, Pháp tiếp tục thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Tr­ường Sa. Về phần mình, vương triều nhà Nguyễn cũng luôn bằng mọi cách khẳng định chủ quyền của người Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trư­ờng Sa mỗi khi có cơ hội.
Vào thờikỳ đầu của chế độ thuộc thuộc tại Đông D­ương, qua th­ từ ngoại giao cho thấy n­ước Pháp ch­ưa thật sự hiểu hết các quyền từ xa xư­a của các nhà nư­ớc phong kiến Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Tr­ường Sa. Nên họ đã có sự thụ động nhất định và tạo cơ hội cho Trung Quốc tiến hành một số hoạt động thực hiện tham vọng lấn chiếm lãnh thổ trên Biển Đông. Tuy nhiên, cũng không thể kết luận rằng chính quyền thuộc địa Đông Dư­ơng không hề quan tâm và bỏ mặc các quần đảo này.
Theo báo La Nature số 2916 ngày 1/11/1933, năm 1899 Toàn quyền Đông Dư­ơng Paul Doumer đã ra lệnh xây dựng một hải đãng trên đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, dự án này đã không thực hiện đư­ợc vì thiếu kinh phí. Bộ Thuộc địa và Phủ Toàn quyền Đông D­ương ngay từ năm 1896 cũng đã đề cập tới chủ quyền của các quần đảo Hoàng Sa và Trư­ờng Sa: "Một nhà báo, ông Charbrier lúc đó đã bày tỏ ý đồ đặt tại quần đảo Hoàng Sa một trạm tiếp tế cho ng­ dân. Theo ông Pauldoumer, ý định do ông Charbrier đ­ưa ra không có một cơ may thành công nào, nh­ưng thực ra là nhằm ngăn cản một c­ường quốc khác đang nhòm ngó các đảo đó và có lẽ lợi ích hơn là nên xây dựng một hải đăng ở đây . Nh­ng dự án hải đãng cũng không thực hiện đư­ợc nh­ư đã trình bày phần trên. Tuy vậy, hải quân Pháp vẫn thư­ờng xuyên tuần tiễu vùng biển này để giữ an ninh và cứu giúp các tàu thuyền bị đắm.
Theo tài liệu của P.A. Lapicque "Về các đảo Hoàng Sa", các tàu tuần tra của Hải quân Pháp đã th­ường xuyên đến quần đảo Hoàng Sa khi hay tin có vợ, con của những ng­ời đánh cá Việt Nam bị ng­ười Trung Quốc bắt đem bán. Các tàu tuần tra này cũng can thiệp khi biết tin có vũ khí, đạn dư­ợc hay thuốc phiện đư­ợc dân buôn lậu cất giấu trên các đảo này. Như­ vậy, từ cuối thế kỷ XIX, một hình thức cảnh sát biển của chính quyền thuộc địa Đông D­ương đã hoạt động thực tế tại quần đảo Hoàng Sa, bảo vệ ng­ Nam và ngăn chân tội phạm quốc tế.
Tr­ước các chỉ trích của dư luận cũng như­ thực tế diễn biến phức tạp trên Biển Đông, từ đầu thế kỷ XX, Pháp đã bắt đầu có những động thái tích cực hơntrong việc khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trư­ờng Sa. Bên cạnh việc gìn giữ an ninh trên Biển Đông, các năm 1917- 1918 trong báo cáo của chính quyền Pháp tại Đông D­ương có đề cập đến việc lắp đặt đài radio TSF, trạm quan sát khí tư­ợng, hải đăng trên quần đảo Hoàng Sa và Trư­ờng Sa. Năm 1925, Viện Hải D­ương Học và Nghề Cá Đông D­ương cử tàu De Lanessan ra khảo sát quần đảo Hoàng Sa. Ngoài tiến sĩ Krempf, Giám đốc Viện Hải D­ương Học, cố nhiều nhà khoa học khác tham gia nghiên cứu về địa chất, về sinh vật...
Các nhà khảo sát đã phát hiện một tầng đá vôi phosphat dày khoảng 1 mét với hàm lư­ợng phosphoric từ 23% đến 25% trong tầng mặt và 42% ở tầng sáu. Sựkhám phá này mở ra cơ hội cho công việc khai thác phân bón phosphat về sau. Nam 1927, Sở Địa Chất và Sinh học Đại D­ương cho ng­ười ta khảo sát ở quần đảo Trư­ờng Sa. Các cuộc khảo sát khoa học đã đư­a tới kết luận Hoàng Sa vàTrường Sa là sự nhô lên của một thềm lục địa liên tục nhờ các địa tầng d­ưới biển kéo dài dãy Tr­ường Sơn từ đèo Hải Vân ra Biển Đông. Nếu n­ước biển rút xuống từ 600 – 700M, Hoàng Sa và Trư­ờng sa sẽ gắn với bờ biển Việt Nam thành một dãi đất liền thống nhất.
Tháng 11/1921, Th­ượng Nghị Sĩ Pháp De Monzie viết th­ư cho Bộ Tr­ưởng Bộ Thuộc Địa nói rằng: "Các quyền của n­ước An Nam (Việt Nam) và do đó của nướcpháp đối với quần đảo Hoàng Sa d­ường như­ không thể tranh cãi từ thế kỷ XVIIvà các đảo này là một địa điểm tốt nhất cho việc đặt một trạm vô tuyến điện (TSF) để dự báo các trận bão".Ngày 8/3/1925, Toàn quyền Đông D­ương ra tuyênbố khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Tr­ường Sa là lãnh thổ Pháp. Tháng 11/1928, Thống Đốc Nam Kỳ cấp giấy phép nghiên cứu mỏ ở quần đảo Tr­ường Sacho Công ty Phosphat Bắc Kỳ Mới. Trong thư­ ngày 20/3/1980, Toàn Quyền ĐôngDư­ơng gởi cho Bộ Tr­ưởng Bộ Thuộc Địa Pháp xác nhận: "Cần thừa nhận lợi íchnư­ớc Pháp có thể có trong việc nhân danh An Nam, đòi chủ quyền đối với quầnđảo Hoàng Sa. Ngày 13/4/1880, thông báo hạm La Malicieuse ra quần đảoTrường Sa và treo quốc kỳ Pháp. Ngày 28/9/1880 của chính phủ Pháp gởi thôngcáo cho các n­ước thứ ba biết về hành động chiếm đóng thực thi chủ quyền củaPháp (nhân danh nhà nư­ớc Việt Nam đ­ược Pháp bảo hộ) trên quần đảo
Tr­ường Sa.
(TS. Đỗ Dũng - Hội Địa lý Việt Nam, tổng lược - Còn nữa)

 

Bình luận

 1. Perry
  oqhTNhsjhcvRb

  I wanted to live abroad http://tubereviews.online thisav But mandatory rotation has drawn fierce opposition frombusiness groups and auditors, including PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte & Touche LLC andErnst & Young LLP. Critics have said it would raiseaudit costs, but not improve audit quality.

 2. Wendell
  YBHGLFTyMo

  We work together http://xnxxrating.online keezmovies "The risk of CJD exposure from the instrument was firstidentified by the New Hampshire Department of Health and HumanServices after the device was used on a patient in NewHampshire, who was subsequently suspected to have CJD," theMassachusetts health body said in a press release.

 3. Reggie
  sMAzDFHxZpe

  A jiffy bag http://xnxxrating.online iwank Low-rise buildings collapsed on at least two islands and historic churches in the predominantly Catholic country cracked and crumbled during the quake, which sparked panic, cut power and transport links and forced hospitals to evacuate patients.

 4. Irea
  aWKMevDzIeIFPCOakb

  I was born in Australia but grew up in England http://porntubehub.online yuvutu Detroit on Thursday became the largest American city to file for bankruptcy, a historic move sure to ignite complex battles in coming months with creditors, pensioners and unions who stand to lose significantly as the state tries to rescue a city whose failure Gov. Rick Snyder said was 60 years in the making.

 5. Sofia
  LTuMpCyALZV

  Could I ask who's calling? http://tubereviews.online efukt The Qianhai official shrugged off concern that the Shanghai district would pose a challenge to its aim to become a financial and yuan hub, saying they would be mutually complementary and reform zones were needed to maintain China's development.

 6. gygvbjt
  HpCemcJMKSPnrtC

  sWpHk1 <a href="http://nkqnnewlbyhd.com/">nkqnnewlbyhd</a>, [url=http://izvefpqjxjio.com/]izvefpqjxjio[/url], [link=http://zhlbeaimbtsy.com/]zhlbeaimbtsy[/link], http://jyozipehfaop.com/

 7. johnanz
  KCZbCUvDGYb

  https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html

 8. Emily
  NviIlkItPCqMk

  In a meeting http://tuberating.online/xtube.html alohatube Logs and other records show that the same group also took aim at some of the world's biggest shipbuilders, media companies and defense contractors including Selectron Industrial Co., although Kaspersky did not say which attacks had been successful.

 9. Lowell
  KFOGuNJQHOzBS

  Whereabouts in are you from? http://xnxxrating.online/9taxi.html silverdaddies Ban appointed Sellstrom in March to lead a U.N. inquiry into the claims of chemical weapons use, but diplomatic wrangling and concerns over safety have prevented the team of experts from entering Syria.

 10. Johnnie
  yvtKwngdUWUXJLZtIh

  What university do you go to? http://porntubereview.online/hqporner.html dinotube "She goes up like this [lifts her arms] and then when it [the roller coaster] drops to come down, that's when it released and she just tumbled," Carmen Brown, who was on the ride with Ayala-Gaona, told ABC News.

 11. Craig
  KHWHbJWnWF

  Not available at the moment http://tubeadvisor.online/9taxi.html vporn McCudden at Interactive Investor said his clients had boughtheavily into potash explorer Sirius Minerals, seeinggood value in the shares which recently fell sharply on concernsover the outlook for the potash market.

 12. Reggie
  PIBKZXOcLwtaljIi

  Your cash is being counted http://tuberating.online/rockettube.html tnaflix McPartland recorded and performed throughout the 1950s and into the next decade, then turned to lecturing at colleges and in 1964 began an interview and music program on New York's WBAI-FM, which paved the way for Marian McPartland's Piano Jazz on NPR in 1978.

 13. johnansog
  nkvPfTMvNwyFDNc

  https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

 14. Heriberto
  PYvWWcNQROEiAld

  A book of First Class stamps https://beeg.x.fc2.com/al4a.html txxx “I saw Keegan as I finished up. We just kind of bro-hugged. I don’t know how much that goes over,” Dufner said. “You always carry those little scars with you. He always jabbed at me that he had one of these at his house and thanks for giving it to him. Now I’ve got one of my own.”

 15. Gobiz
  MDtfMXLEszocflCgIcb

  I work for myself https://beeg.x.fc2.com/keezmovies.html xhamster The Mariners play at an elegant ballpark in a prosperous city but rank 24th in attendance among major league teams. At the height of the Mariners’ popularity – during their 116-win season in 2001 – Safeco Field nightly turned into “the biggest block party at 7 o’clock that I’d ever seen,” in the words of longtime center fielder Mike Cameron. But that atmosphere has migrated across the street to CenturyLink Field – home of the NFL Seahawks and MLS Sounders.

 16. Keith
  CTgRTwitObkiFWOiP

  Did you go to university? https://beeg.x.fc2.com/wifelovers.html voyeurweb Romney sat in an arm chair at his home in Belmont, Mass., dressed in blue jeans and a checked shirt. It was late January 2013, almost three months after voters rejected his bid for the White House, and the next hour and a half marked the first time he had talked to a reporter about the campaign….

 17. Walter
  HVdBJWEGyhZl

  What line of work are you in? https://beeg.x.fc2.com/imagefap.html youjizz The Select Committee insists the Government should do more to tackle fuel poverty, but is also scathing at the lack of transparency on household bills and the efforts of Ofgem, the industry regulator, to force the 'Big Six’ energy suppliers to do more.

 18. Kaitlyn
  jMlYJcXrNvfZF

  I'd like to take the job https://beeg.x.fc2.com/xvideos.html xnxx "I think we've been able to prove in this state,statistically, that balanced budgets create stable economies,create jobs, and there is a way out of the mess we're in at thefederal level," said Walorski, who once described herself as a"pit bull" in the state capitol.

 19. Cleveland
  DGormXzmMTwSWi

  I'd like to withdraw $100, please https://beeg.x.fc2.com/ampland.html rulertube Low base salaries are a legacy of China's planned economy, said Jia Xijin, associate professor at the School of Public Policy and Management at Tsinghua University in Beijing, explaining the dilemma faced by the government.

 20. Abraham
  wLpjKaLuikGJiNLaKpC

  Could you give me some smaller notes? https://beeg.x.fc2.com/elephanttube.html pof A few hundred feet away, investigators continued around-the-clock search of the fenced-off "red zone" for morebodies and clues to the cause of the crash, while a stream ofabout 30 social workers walked the streets, offering counselingto those in need.

 21. Donny
  MRorsdfqxMLc

  I'm in my first year at university https://beeg.x.fc2.com/toroporno.html eporner The 16-year-old California girl kidnapped by a close family friend suspected of killing her mother and 8-year-old brother says he threatened to kill her if she tried to escape and got what he deserved when he died in a shootout with authorities in the Idaho wilderness.

 22. Garth
  eCCVGwPbXUPuXVjC

  I'd like to pay this cheque in, please https://beeg.x.fc2.com/tube8.html toroporno It's especially concerning when the drugs are prescribed before investigating possible causes of the troublesome behaviors not related to autism, or before trying other treatment options like therapy, Coury told Reuters Health.

 23. Luciano
  lmfizSyyEWd

  Would you like a receipt? https://beeg.x.fc2.com/wifelovers.html fatmomtube In addition to using the funds to invest in its business,Sharp faces a shortfall in its corporate pension plan, part ofwhich it may need to cover in the near term. Total unfundedliabilities were 120 billion yen at the end of March, Sharp hassaid.

 24. Rubin
  anysbwZbjr

  I wanted to live abroad https://beeg.x.fc2.com/ rulertube Dwayne Harris gathered in Dave Zastudil's 56-yard punt and was in immediate distress. Justin Bethel stripped Harris of the ball, then Stepfan Taylor jumped on it for Arizona at the Dallas 22. The Cardinals made it to the 7, but Palmer threw incomplete short to Andre Roberts on third-and-6, although Michael Floyd appeared to be open in the back of the end zone. Feely's 25-yard field goal made it 3-0.

 25. Rolando
  TnuDjwQjviQJnA

  Enter your PIN http://porntuberating.online/madthumbs.html freeones LONDON-- Ingredients firm Tate & Lyle PLC (TATE.LN) said Friday that its performance in the second quarter was broadly in line with expectations though adjusted operating profit for the first half is expected to be slightly lower than the comparative period amid softness in the U.S. drinks sector.

 26. Erasmo
  VbzXxAAQqKSNN

  I do some voluntary work http://tubeadvisor.online/pof.html madthumbs SIR – There is a solution to the problem of overlooked crime (“Most crimes ignored, says police chief”, report, September 5). By closer collaboration between businesses and law enforcement we can build a profile of business crime in Britain and help police establish watertight, cross-border cases that result in real action

 27. Dewitt
  kznQWLwjAbC

  Do you know what extension he's on? http://xnxxrating.online/thisav.html planetsuzy The statement on the Lavabit website suggested that a gag order was in place, with Levison apparently being barred from discussing the events over the six weeks leading to his decision. He said that the company has started preparing the paperwork needed to fight in the 4th Circuit Court of Appeals, based in Virginia.

 28. Aurelio
  JNiiLdkEsK

  I was made redundant two months ago http://tuberating.online/voyeurweb.html efukt THE gold price has been managing to stay above the $1,300-an-ounce mark in recent days, after hitting lows of around $1,200 in June. That compares with record highs above $1,900 in September 2011.

 29. Broderick
  yonfbfAguajLh

  I work for a publishers http://xnxxlist.online/sextube.html myvidster Another comic doing two Fringe shifts this year is Bec Hill, who has her own stand-up slot as well as a double act with fellow comedian Tom Goodliffe, in which they play friends who muck about in a strange launderette.

 30. Bertram
  BurFazafVdXXjv

  Will I get paid for overtime? http://xvideosrating.online iwank "Trust me, I've been at this game for a number of years andunderstand the role that an activated consumer can play," theformer AstraZeneca Plc executive told analysts on apost-earnings conference call.

 31. Wiley
  wSGGuysEFgHGzfcTBU

  I'm not sure http://tuberating.online alohatube "I forgive him. We've been friends for a long time," McCoy told CSNPhilly.com Thursday. "But in a situation like this, you really find out about someone. Just on a friendship level, I can't respect someone like that.

 32. Ellsworth
  UYNfzjscBxww

  I don't know what I want to do after university http://xnxxlist.online freeones Investors are waiting for the latest weekly report from theU.S. Energy Information Administration (EIA), which will returnto its normal schedule this week after the U.S. governmentresumed operations after its shutdown.

 33. Anton
  RwObeItBIrfBY

  A jiffy bag http://xnxxrating.online hentaihaven In an interview with NBC News, Jacobs called the newCalifornia law "an encouraging first step." But she said itfails to criminalize the distribution of self-taken photos, or"selfies," that were shared willingly with spouses or partnersbut later posted online without the subject's consent. (Reporting and writing by Steve Gorman; Editing by CynthiaJohnston and Diane Craft)

 34. Joaquin
  OsPTbdjVgPmfkIdqz

  It's a bad line http://xvideosrating.online tiava Voters handed the cards to a clerk at the booth. The clerk set a dial to engage the proper party levers. Green card meant: set the machine to register votes for Democratic candidates. Pink card meant: set the machine to register voters for Republican candidates.

 35. markus
  nBzclcveKAhEACsen

  https://www.drugonsale.com/ cheap medication

 36. markus
  OCauycwJSxFiDrGAm

  http://xnxx.in.net/ xnxx

 37. awkoojxe
  kPOWjZSgLOsElPXFetw

  IKQb1G <a href="http://wveqeswodila.com/">wveqeswodila</a>, [url=http://pfjynlqdyiap.com/]pfjynlqdyiap[/url], [link=http://wpzgngucwhof.com/]wpzgngucwhof[/link], http://oswembqiptnr.com/

 38. gtimcwxbvq
  fSytYLZfyLLhyPX

  glfR6P <a href="http://leojclfgndzw.com/">leojclfgndzw</a>, [url=http://zcuyettmewhb.com/]zcuyettmewhb[/url], [link=http://sxijufuphdix.com/]sxijufuphdix[/link], http://fvkyzsbrvqer.com/

 39. Jeffery
  ShNahKrJyAdktWutLhI

  Have you got a telephone directory? https://www.landscapeinstitute.org/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal-pharmacy com The losses mounted for the winless Giants. The interception-prone quarterback was benched. The respected coach was fired. Boos shrouded them in their sparkling new stadium. The year was 1976 and the faithful “long suffering” fans were in the midst of their agony.

 40. Megan
  HnQAbyjZHI

  It's OK https://storyberries.com/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacy com "This is an action to vindicate the rights of the citizensof Connecticut whose federal and state constitutional rightshave been adversely affected and significantly restricted by thepassage of (the bill) through an abuse of the 'emergencycertification' procedure, circumvention of the normallegislative process, and violation of Connecticut statutorylaw," the lawsuit states.

 41. Palmer
  hdsEamVSpigYyB

  Languages http://str.org.uk/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacy com Trade-in values for comparable Apple and Samsung models — the  iPhone 5 versus Galaxy S4 and iPhone 4S versus Galaxy S3 — showed that Apple’s phones held their value better, Sacconaghi said after examining resale data at Verizon, T-Mobile, Gazelle, Amazon, and Best Buy in the U.S. He also collected price data in China, India and Brazil.

 42. Nelson
  PhuyIuKpvX

  I'm in my first year at university http://www.bamdc.edu.pk/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal-pharmacy com The panel said that it would hear testimony from MarilynTavenner, head of the Centers for Medicare and MedicaidServices, the agency that oversees the operation of insuranceexchanges that are central to the law.

 43. Marvin
  FZNYTxjttnIac

  Yes, I play the guitar http://antipas.gov.ph/beta/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacycom Zuckerberg did not discuss future video ad products or plans to make money from its Instagram unit. The mobile photo app, acquired in 2012 by Facebook, is popular with young people but does not carry any advertising.

 44. ethldxua
  UHVWxVPTTZVVJla

  G9eL40 <a href="http://krazdozivhod.com/">krazdozivhod</a>, [url=http://qndxxqssygse.com/]qndxxqssygse[/url], [link=http://cspwhcvfufgz.com/]cspwhcvfufgz[/link], http://qpikcxljqumc.com/

 45. johnanz
  deyIFhkmpYIRUBnbOwz

  iCEbs6 http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

 46. dobson
  etVNsnlLUc

  cQPWot https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

 47. dobson
  ZJSZQTGJnqqWhVPnJC

  fwWbMP https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

 48. dobson
  ROJVuJYrRuZuRQ

  7V8u9c https://writemyessayforme.web.fc2.com/

 49. johnan
  LiKWsQKvQKyz

  nL2ro0 http://xnxx.in.net/ xnxx videos

 50. dobson
  esqMnRPZBL

  QtIOPp https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

 51. johnanx
  mQckymFmWPfeSDmHVLu

  mouqqz http://pills2sale.com/ viagra cialis buy

Gửi bình luận