Những bức xúc trong vấn đề ruộng đất hiện nay

GS.Nguyễn Lân Dũng: Thưa các bạn, Tôi nhận được thư kiến nghị sau đây của KS Nông nghiệp Nguyễn Thế Nữu. Ông là KS tốt nghiệp rất sớm tại Hoa Nam Nông học viện (TQ) cùng với nguyên PTT Nguyễn Công Tạn và rất nhiều GS.TS khác. Trong khi các bạn ông đều là quan chức trong ngành nông nghiệp thì mình ông về với ruộng đồng ở Trại giống lúa Duy Tiên và trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu về Lúa lai. Ngoài công tác chuyên môn ông còn say sưa làm khảo cứu thơ văn chữ Hán của Hồ Chủ tịch và đã xuất bản nhiều cuốn sách có giá trị. Xin giới thiệu bản kiến nghị tâm huyết của ông:


KS Nông nghiệp Nguyễn Thế Nữu và GS Nguyễn Lân Dũng

 

 

NHỮNG BỨC XÚC TRONG VẤN ĐỀ RUỘNG ĐẤT HIỆN NAY

Kính gửi GS.NGND. Nguyễn Lân Dũng
Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn KH-GD của UBTW MTTQVN
Ruộng đất có những vấn đề bức xúc đang làm đất nước sôi động nhất hiện nay. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm, thứ sáu, các kỳ họp thứ ba, thứ tư của Quốc hội khóa XIII đều đã phải đem bàn. Tính nghiêm trọng và cấp bách của vấn đề thì ai cũng đã thấy, nhưng đâu là những cốt lõi bức xúc của vấn đề thì không phải ai cũng đã thấy rõ, để bàn cho sáng tỏ và giải quyết cho triệt để. Ở đây xin cho phép tôi không mất thì giờ điểm tình hình đang hết sức rối ren, mà đi thẳng vào những vấn đề bức xúc cốt lõi nhất hiện nay. Trước mắt, tôi thấy có 10 vấn đề.
Thứ nhất, chúng ta còn bao nhiêu ruộng đất, có đủ đảm bảo các nhu cầu tối thiểu của xã hội của đất nước? Trước hết xin được trách nhà chuyên gia tham mưu nào đưa ra cái mốc 3,8 triệu ha, làm giới hạn cho an ninh lương thực, làm cho mọi người tưởng đâu ruộng đất của ta còn nhiều lắm, tha hồ mà vung phí. Đó là một chi tiêu tình thế có tính tạm thời trước mắt, chưa tính đến sự tăng dân số lâu dài trong hoàn cảnh khí hậu đang biến đổi.
Theo tính toán của các nhà khoa học và kinh tế, sản xuất lương thực của một nước phải đạt 500 kg bình quân cho một đầu người, mới đảm bảo đủ cho các nhu cầu xã hội về lương thực, chăn nuôi, công nghiệp và xuất khẩu. Sản xuất lương thực của nước ta chủ yếu là lúa. Dân số của ta hiện nay là 88 triệu tốc độ tăng dân số khoảng 1,1% .Tổng diện tích canh tác lúa còn 4,1 triệu ha, hệ số sử dụng 1,85. Năng suất 10 tấn/ha/năm. Tổng sản lượng lúa cả năm 37 triệu tấn. Giữ cho được toàn bộ diện tích lúa hiện nay, cũng chưa đủ đảm bảo các nhu cầu xã hội là 44 triệu tấn. Huống chi số dân cứ đều đều mỗi năm tăng một triệu. Khí hậu biến đổi, nước biển đang dâng cho đến thêm 1 mét, chúng ta rồi sẽ bị mất rất nhiều đồng ruộng sắp bị nhấn chìm. Chúng ta sẽ thiếu đất sản xuất lúa nghiêm trọng, thiếu lương ăn, mất khả năng chăn nuôi, làm công nghiệp và xuất khẩu. Mọi lãng phí hủy hoại đất lúa hôm nay là tội ác đối với con cháu ngày mai. Xin khẩn thiết đề nghị Đảng và Nhà nước đình chỉ ngay việc lấy đất lúa làm việc khác, trừ những trường hợp bất khả kháng phải do Quốc hội bàn bạc quyết định.
Thứ hai là lấy hết ruộng đất của mỗi hộ nông dân là đi sai đường lối người cày có ruộng mà Đảng đã công bố để tập hợp nông dân vào lực lượng cách mạng. Cái sai phổ biến hiện nay của các địa phương là lấy hết ruộng đất của mỗi hộ nông dân. Nông dân theo Đảng làm cách mạng là để được có ruộng đất. Cải cách ruộng đất đã đem ruộng đất lại cho nông dân. Nhưng nay số ruộng đất đó lại bị chính quyền các địa phương thu hồi trắng tay. Mọi cuộc cải cách kinh tế đúng đắn và tích cực là phải góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp. Nông dân bị lấy hết ruộng đất thành người thất nghiệp hoàn toàn, cuộc sống vô cùng khó khăn. Ai nói mở các khu công nghiệp để thay đổi bộ mặt địa phương, đem công ăn việc làm và cơm áo đến cho dân, xin hãy đến những thôn xóm nông dân bị lấy mất ruộng mà xem họ mất việc làm và sống khốn khổ thế nào. Xin khẩn thiết đề nghị Đảng và Nhà nước không cho các tỉnh lấy hết ruộng của mỗi hộ nông dân làm họ hết đường sống. Những trường hợp phải thu hồi đất bất khả kháng, thì phải có chính sách hỗ trợ những nông dân bị thu hồi hết ruộng đất ổn định cuộc sống.
Thứ ba là giá ruộng đất quá rẻ mạt, vô lý đến không chấp nhận được. Ở tỉnh tôi giá ruộng đất tỉnh định năm 2004, là 15.000 đồng/m2 (5.400.000 đồng/sào), năm 2009 là 40.000 đồng/m2 (14.400.000 đồng/sào). Mức giá từ đó đến nay đã 5 năm không thay đổi. Từ năm 2011 được hỗ trợ thêm mỗi m2 một cân gạo 10.500 đồng (3.780.000 đồng/sào). Mức giá này ở địa phương tôi chênh lệch với giá thị trường đến hàng trăm lần. Tôi khẩn thiết đề nghị Nhà nước định giá ruộng đất phù hợp với giá thị trường, không để các UBND tỉnh định giá rẻ mạt làm thiệt hại quyền lợi của nông dân.
Thứ tư là cơ chế thu hồi đất độc đoán vừa đá bóng vừa thổi còi. UBND tỉnh là cơ quan có quyền thu hồi đất, định giá đất và cưỡng chế thu hồi đất, nghĩa là muốn lấy đất ai ở đâu khi nào thì lấy, trả giá bao nhiêu thì trả, nông dân không chịu thì cưỡng chế. Dự án thu hồi đất có lúc không có, có lúc không công bố, có lúc rất phi lý không chấp nhận được. Giá cả thì rẻ mạt. Dân không đồng thuận cũng cưỡng chế. Xin khẩn thiết đề nghị hủy bỏ cơ chế thu hồi đất vừa đá bóng vừa thổi còi, các dự án thu hồi đất phải được trung ương duyệt nghiêm túc và công bố rõ ràng cho dân biết, giá cả do nhà nước định, ban thu hồi đất không được cưỡng chế. Cưỡng chế là việc của tòa án.
Thứ năm là Trung ương phân cấp cho UBND tỉnh quản lý và khai thác nguồn tài nguyên đất đai là không đúng. Việc phân cấp cho các tỉnh quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế địa phương vốn là một ý đồ chiến lược tốt, muốn các tỉnh phát huy năng động chủ quan, phát triển kinh tế địa phương, góp phần cùng trung ương thực hiện nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhưng thực tế chứng minh cán bộ các tỉnh hiện nay chưa đủ trình độ và đạo đức thực hiện ý đồ chiến lược của trung ương, ngay các luật lệ cũng chưa nắm vững, dường lối và phương pháp cách mạng cũng lơ mơ. Họ đã không những không thực hiện được ý đồ chiến lược của trung ương, lại không biết thương dân, quay ra lợi dụng quyền được phân cấp quản lý, tìm mọi cách tước đoạt ruộng đất của nông dân gây nên tình trạng rối ren hỗn loạn hiện nay. Xin khẩn thiết đề nghị Đảng và Nhà nước ngừng việc phân cấp quá lớn quá sớm cho các tỉnh trong việc quản lý các nguồn tài nguyên mà trước hết là đất đai nông nghiệp, để chấm dứt những sai phạm của cấp tỉnh hiện nay, nhất là trong lĩnh vực đất đai.
Thứ sáu, trong việc giải quyết các khiếu kiện về ruộng đất, chính quyền không còn là chính quyền của nhân dân nữa, ít nhất cũng không phải là chính quyền của nông dân bị lấy hết ruộng đất nữa. Rõ ràng trong việc thu hồi đất chính quyền các cấp đã có sai lầm, dân bức xúc đi khiếu kiện là đúng. Nhưng dân khiếu lên các cấp chính quyền xã, huyện, tỉnh đều chẳng được ai bênh vực. Khi dân khiếu kiện vượt cấp lên Chính phủ, thì Văn phòng Chính phủ làm công văn giao về UBND tỉnh. UBND tỉnh chẳng giải quyết gì hết, cứ làm theo ý mình, và còn thách đố dân; “Có giỏi thì cứ đi mà khiếu kiện, cuối cùng thì đơn thư vẫn giao về cơ sở, chẳng ai cứu cho đâu”. Những việc chính quyền làm sai lại cứ nói mình làm đúng, những việc dân khiếu kiện đúng lại cứ bị kết tội là sai. Nhà nước pháp chế xã hội chủ nghĩa là do dân của dân vì dân, nhưng hiện nay chính quyền do dân bầu ra không còn là của dân vì dân nữa. Dân không còn tin vào chính quyền nữa. Chính quyền cũng đã mất dân, ít nhất là mất những nông dân bị lấy mất ruộng. Xin khẩn thiết đề nghị Đảng và Nhà nước củng cố lại bộ máy chính quyền bằng hai con đường, một mặt loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, lợi dụng chức quyền, ức hiếp dân để tham nhũng, nhưng mặt cơ bản nhất là sửa đổi những cơ chế đẻ ra tình trạng đó, như việc phân cấp quyền quản lý đất đai cho cấp tỉnh và xóa bỏ cơ chế vừa đá bóng vừa thổi còi, cùng lúc cho tỉnh được quyền thu hồi đất, định giá đất và cưỡng chế thu hồi đất.
Thứ bẩy là cách giải quyết các vụ khiếu kiện về ruộng đất hiện nay không hợp lý. Theo thống kê của Thanh tra Chính phủ từ năm 2003 đến 2010 các cơ quan hành chính đã tiếp nhận và xử lý 1.219.625 đơn thư khiếu nại tố cáo trong đó 851.176 vụ liên quan đến đất đai, chiếm 69,79%. Nhưng ta biết cách giải quyết các vụ khiếu kiện đất đai hiện nay không hợp lý, vì ai cũng biết người làm sai là các cấp chính quyền địa phương, nhưng họ lại là người được giao quyền xử lý các vụ khiếu kiện, thì làm sao mà khách quan được. Trong thực tế có hiện tượng các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã cấu kết bênh che nhau. Nay ông Huỳnh Phong Tranh, thanh tra Chính phủ đưa ra một biện pháp là hai hệ thống chính trị trung ương và địa phương tạo tiếng nói chung phối hợp chặt chẽ với nhau mà giải quyết. Đây là một biện pháp sai lầm hay cố ý nhằm cấu kết nốt cả hai cấp trung ương và địa phương. Thử hỏi một khi chính quyền địa phương sai, thì trung ương phải là người đứng về phía dân mà thẩm tra xử lý, thì làm sao mà có tiếng nói chung với địa phương được. Tạo tiếng nói chung giữa trung ương với địa phương trong trường hợp địa phương sai thì chỉ có trung ương hùa theo cái sai của địa phương mà bênh che địa phương. Xin khẩn thiết đề nghị Đảng và Nhà nước tìm một hình thức giải quyết họp lý, mà chính quyền làm sai thì không được đứng ra xử lý dân, mà chỉ là đối tượng bình đẳng đối thoại với dân, do một ban trọng tài trung ương chủ trì.
Thứ tám là hệ thống chính trị cơ sở đang bị đe dọa phá vỡ. Bí quyết thành công trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta là đoàn kết. Phải xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất Tổ quốc vững mạnh, mà nòng cất là liên minh công nông. Nhưng cách thu hồi ruộng đất của các địa phương hiện nay, không còn xem nông dân là thành viên của liên minh công nông nữa, nông dân không còn được chính quyền chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi. Nông dân đang trở thành đối tượng bị chính quyền tước đoạt. Nông dân làm sao mà còn tin chính quyền, tin Đảng, liên minh công nông làm gì mà còn nữa, sự đoàn kết của Mặt trận bị phá vỡ, hệ thống chính trị cơ sở sẽ tan rã. Một khi có giặc đánh tới, còn ai cầm súng giữ nước. Một khi chế độ lâm nguy, còn ai là người bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. Xin khẩn thiết đề nghị Đảng và Nhà nước đình chỉ ngay việc lấy hết ruộng đất của nông dân để vừa giữ ruộng lúa cho đất nước, vừa giữ nguồn sông cho nông dân, từ đó củng cố khối công nông liên minh, Mặt trận dân tộc thống nlhất và hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo sự vũng bền cho Đảng và chế độ.
Thứ chín là việc thu hồi đất hiện nay đang tạo cơ hội cho tham nhũng. Ruộng mua của dân với giá rẻ mạt, bán cho doanh nhân với giá cao vọt. Cán bộ chính quyền các cấp tỉnh, huyện, xã lấy chênh lệch chia nhau. Cán bộ công quyền tỉnh, huyện, xã dính đến ruộng đất đều giàu lên rất nhanh mà ai cũng thấy được. Xin khẩn thiết đề nghị Đảng và Nhà nước dừng ngay nạn lấy đất nông nghiệp làm việc khác để triệt phá đường dây tham những ở mảng địa phương có dính đến thu hồi ruộng đất nông nghiệp làm việc khác. Các quan tham địa phương này cũng nuôi cả một mảng quan tham trung ương có liên quan.
Thứ mười là hệ thống truyền thông đại chúng. Trong cuộc đấu tranh chống sai trái trong vấn đề ruộng đất, hệ thống báo đài địa phương là công cụ bảo vệ đắc lực của chính quyền địa phương không hề tham gia, có lên tiếng cũng là bênh che cho lãnh đạo. Phanh phui tình trạng tiêu cực trong vấn đề ruộng đất ở các địa phương chỉ có báo đài trung ương. Nhưng có sự lạ là có những chương trình đấu tranh của công luận rất có hiệu quả, rất được quần chúng hoan nghênh như chương trình Tiêu điểm của kênh VTV1 đài truyền hình trung ương đang phát lại ngừng. Đó là do các chiến sĩ công luận sợ hãi gì chăng hay bị ai can thiệp ngăn trở khẩn thiết đề nghị Đảng và Nhà nước để cho báo đài tham gia cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong vấn đề ruộng đất đang sôi động hiện nay.
Trên đây là hệ thống mười cốt lõi bức xúc trong vấn đề ruộng đất hiện nay, có quan hệ móc xích nhau, phải giải quyết đồng bộ mới có hiệu quả được Mấy đề đạt khẩn thiết kính mong MTTQ kiến nghị với Đảng và Nhà nước xem xét.

Bình luận

 1. Lindsey
  GyrCesvPIzUpTQ

  Would you like to leave a message? http://blog.isi-dps.ac.id/artakesuma/gender-wayang stromectol ivermectin In the beginning, extremist groups were reluctant to use social media. They relied on password-protected online forums, Kohlmann says. But as social sites became ubiquitous, the groups and their members jumped in like everyone else, he says.

 2. Lavern
  jbojAItTBF

  I'm on a course at the moment http://www.bstz.sk/aktuality/05-06-2018-informacia-k-extralige-dorastu-pre-sezonu stromectol ivermectin But Mark Zuckerberg and Co have made at least a couple of nods toward improving teens' privacy. For one thing, underage Facebook users will be shown additional confirmation dialog boxes when they try to post things publicly, so they won't broadcast anything by mistake.

 3. Teddy
  gHBFFBeYWhpHjUGDXr

  Could I make an appointment to see ? http://medas.ne.jp/cgi-bin/webcal/schedule.cgi?form=2&year=2021&mon=4&day=2&repline=4213334651 stromectol ivermectin Education Department officials blame the union, and say that part of the problem is that the power to fire bad teachers is in the hands of jointly appointed hearing officers. Some of the hearing officers are just too lenient, officials say.

 4. Eusebio
  ZBqNdJChnEXRkSQEJBz

  I don't like pubs http://creon.itfuture.co.kr/board_view.asp?idx=118&gubun=2&page=1&condi=all&condi_value=&ck_sw=y stromectol ivermectin The rupee fell to a record low of 62.03 to the dollar onconcerns that central bank measures to curb capital outflowswould prove insufficient as worries grew about the impact onfunds of any rollback of U.S. stimulus.

 5. Branden
  PRtYECSUpIIMB

  Wonderfull great site http://www.innovative.co.jp/cgi-local/new_shop/m_shop.cgi?&keyword=&FF=0&class=all&mode=adm4&pass=in1088&id=87 stromectol ivermectin Executives are still in negotiations with the powerful German unions over the domestic cuts, a spokesman said. So far they have agreed 2,000 will go from Siemens industrial unit and 1,400 from its energy and infrastructure business.

 6. Gonzalo
  EWQbOePvJWdIRv

  I'm training to be an engineer http://diamondexchangeindia.com/2020/06/09/andar-bahar-2-casino-online-live-betting-and-how-to-play-andar-bahar-casino-rules/ stromectol ivermectin State-owned China Longyuan Power Group's trade last weekillustrated how Chinese banks could gain a larger share of theAsian market for US dollar bonds. The Triple B issuer enlistedWestern banks Goldman Sachs, UBS and Morgan Stanley asbookrunners, but, in a boost to PRC firms, Citic SecuritiesInternational, Wing Lung Bank and Agricultural Bank of Chinaalso participated.

 7. Mohammad
  sLLVKursTMadrFBPmDc

  I can't get through at the moment http://institutodeciencias.edu.mx/home/index.php/k2-listing/item/305-clausura-del-ciclo-escolar.html stromectol ivermectin The quartet of manmade, crescent-shaped lagoons at Ko Olina on Oahu are slices of calm-water heaven for families with small children. Once a haven for Hawaiian royalty to rest and relax, the area now attracts local beach goers and guests from Aulani, the Disney resort. Wild Side Specialty Tours, based in Wai'anae, offers opportunities to swim with wild dolphins or snorkel up to a “turtle cleaning station” where you can witness sea turtles being groomed by reef fish. Traveling with toddlers? Attend the daily, oh-so-tame fish feeding session at JW Marriott Ihilani Resort.

 8. Bonser
  mofnWJluHDrFPqr

  Could you send me an application form? http://larc.softedu.co.kr/bbs/board.php?bo_table=sub06_02&wr_id=9 stromectol ivermectin The research also involved small and medium sized enterprises, where irrigation systems are produced, sold and repaired. Speaking to Futuris, the manager of one of these companies said he believed automated fertigation platforms would soon be on the market. However, he added that farmers will never totally disappear from the fields.

 9. Darius
  MpJSlxsxlon

  perfect design thanks http://m-letter.or.kr/m/board/03_view.asp?intseq=166417 stromectol ivermectin Roy Hill has faced delays lining up $7 billion in debtfunding and is now expected to begin production in 2015. Hancock owns 70 percent of the project, with the rest held bySouth Korea's POSCO, Japan's Marubeni Corp and Taiwan's China Steel Corp.

 10. Mickey
  rQRRKydshLSQxx

  Would you like a receipt? http://www.sports-empire.com/Napa/bothfpoptions.php?LPID=2 stromectol ivermectin The preliminary settlement deal, which was disclosed by Harbinger in May, also would have required Falcone’s hedge fund, Harbinger Capital Partners, to pay $18 million to settle two civil lawsuits brought last year by the SEC.

 11. Kristopher
  wtphgqXOosOa

  I'm from England http://www.arangwho.com/bbs/view.php?id=dol_gall&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&&select_arrange=headnum&desc=asc&no=272&PHPSESSID=29d2fad9f21596e4e76e24c99404c380 stromectol ivermectin Where does much of Africa stand when it comes to artists challenging the ethos by which much of the continent is guided?.   What role should art play in African society?   Can art be used in modern Africa to correct ills of society?. What of African playwrights and novelists who have  been thrown behind bars for too much scrutiny of national governments.

 12. Nickolas
  jgFoCpnpcaLsTPXvCsR

  Very Good Site http://areyoufine.eu/download/se-minaire-personal-injury-damages-compensation-and-biomechanics-erasmus-project-areyoufine/ stromectol ivermectin "We would all choose other destinations if we could. I have been flying for seven years and the situation has got worse and worse. Two days ago we were stranded on the runway for five and a half hours with all the passengers on board.

 13. Isidro
  EHAKImdTth

  Can I call you back? http://9a.stanthonysft.edu.pk/events/eduma-autumn-2016/ stromectol ivermectin As part of Operation Observant Compass, the United States is providing military advisers and transport services in a four-nation region of Uganda, South Sudan, the Democratic Republic of Congo and the Central African Republic. The operation started in October 2011 when President Obama authorized the deployment of about 100 special operations forces to the region to help Uganda stop Kony and his Lord's Resistance Army.

 14. Shelton
  XjZKdxdtfOg

  Could I take your name and number, please? http://www.sostegnounisob.altervista.org/articolo.php?id=222 stromectol ivermectin But investors expect SoftBank's 36.7 percent stake inChina's Alibaba, which is expected to offer shares to the publicas early as this year, will give it a financial buffer to shoreup Sprint's network or to pursue other deals. Bankers estimateAlibaba could be valued at up to $100 billion in the IPO.

 15. Shirley
  ojegtxVXBmlbEz

  I went to http://www.aptbill.net/main/view_indv.php?num=16888 stromectol ivermectin Tsohatzopoulos, who has already been convicted by the Greek justice system for tax fraud, has pleaded not guilty. Michaelides's involvement in kickback allegations stem from allegations made by a relative of Tsohatzopoulos.

 16. wnimntox
  XrLjomMZjdADv

  Y7Ehr7 <a href="http://dpzodxqnetvq.com/">dpzodxqnetvq</a>, [url=http://yfnkbvhkhfbt.com/]yfnkbvhkhfbt[/url], [link=http://fnrtrhkrhonp.com/]fnrtrhkrhonp[/link], http://sxczsfsfxdmz.com/

 17. wfrvibh
  DrqEIUyfUEZYZ

  yJktgN <a href="http://mmniglpuxjjj.com/">mmniglpuxjjj</a>, [url=http://iywgcxzvfnqx.com/]iywgcxzvfnqx[/url], [link=http://eksqsdxlkmze.com/]eksqsdxlkmze[/link], http://uvsgglbqiyfw.com/

 18. Sergio
  lCWrQrHKRLYwwWepMG

  Wonderfull great site http://xvideosrating.online madthumbs Although the U.S. Federal Energy Regulatory Commission(FERC) sought a jury trial, the regulator said the court canaffirm the FERC's July 16 order assessing civil penaltiesagainst the bank and four former traders.

 19. Teodoro
  aEetMCqEpRKUeK

  I came here to study http://tubearchive.online toroporno Those comments especially irked A-Rod and his legal team, one source told The News, because they suggest that Weiner is convinced that Rodriguez used banned drugs. Rodriguez and his legal team have said that the baseball star was never treated by Anthony Bosch and never received performance-enhancing drugs from Biogenesis, the now-shuttered anti-aging clinic just a few miles from the University of Miami baseball facility that bears A-Rod's name. The suspension, they have said, is the result of efforts by MLB and the Yankees' front office to exile Rodriguez - and his record-breaking contract - from baseball and the Bronx.

 20. Ollie
  aoNixyBHeNBVgcjdtb

  I'm a housewife http://porntubereview.online hqporner Previous studies of exposure to aircraft noise have examined the risk of hypertension, but few have examined the risk of cardiovascular disease and results are inconsistent. So researchers based in London set out to investigate the risks of stroke and heart disease in relation to aircraft noise among 3.6 million residents living near London Heathrow, one of the busiest airports in the world.

 21. Edison
  NMUhnqVdxWZ

  I'd like to speak to someone about a mortgage http://tubearchive.online zorras The president also outlined plans to spend more than $100 million on new research into mental health challenges, including post-traumatic stress disorder and what he called "this epidemic of suicide among our veterans and troops."

 22. Marion
  QPSXqbBgiEty

  International directory enquiries http://porntubereview.online ghettotube An investigation by the Health and Safety Executive (HSE) found that the Trust had never carried out a risk assessment for the CT scanner operating in the fluoroscopy mode so a safe system of work was not developed.

 23. johnanz
  ZdQZkMLiKehMNwniNu

  https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html

 24. oszark
  dlpxfFJhaKCkZyPOx

  Gk5FRg <a href="http://ujqutkmgbskh.com/">ujqutkmgbskh</a>, [url=http://rniymuicqpdp.com/]rniymuicqpdp[/url], [link=http://jdvzmaloetkn.com/]jdvzmaloetkn[/link], http://jfxbisddypoy.com/

 25. Amado
  WqcfZfkJkaxUbz

  I'm on a course at the moment http://xnxxlist.online/myvidster.html egotastic "Room and board costs are not typically part of a prepaid plan," she said via email, although at least one plan – one of Florida's state plans – has a separate room and board component as part of a prepaid plan.

 26. Sandy
  NhJxzJuHwNf

  Accountant supermarket manager http://porntubehub.online/freeones.html xnxx During the course of the study, however, more than 40 percent became obese and 41 percent developed abdominal obesity (excess belly fat). Those who became obese tended to stay obese for years, the researchers noted.

 27. Lenard
  vVWuFTDARYUbInMekn

  I'd like to transfer some money to this account http://tubearchive.online/tnaflix.html xtube "The market is unlikely to rebound in the second half.Although consumption is expected to rise modestly in the secondhalf, rising production, growing imports and hydro-powergeneration will keep the market oversupplied," CCTD said.

 28. Edward
  LNTLYiOoEMwLSGSTE

  Where did you go to university? http://tubearchive.online/fatmomtube.html eporner Dr James Hammond from Imperial College London, and Prof Clive Oppenheimer from the University of Cambridge have begun a collaborative study with North Korean scientists, aiming to understand the structure of the subterranean magma chamber lying beneath the volcanic mountain.

 29. Osvaldo
  AmVGxZXvwpevRYgpgH

  Could I borrow your phone, please? http://xnxxrating.online/pof.html wifelovers A 1990 policy precludes the library from lending its most important documents, including the Gettysburg Address and Thomas Jefferson's rough draft of the Declaration of Independence, library spokeswoman Gayle Osterberg said.

 30. johnansog
  aEwpteLjEToghuWXU

  https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

 31. Jayden
  rXhGpsgYnGsfyCefif

  Have you read any good books lately? https://beeg.x.fc2.com/redtube.html cam4 The seasonally adjusted jobless rate rose to 27.6 percentfrom a revised 27 percent in April, the Athens-based HellenicStatistical Authority said in an e-mailed statement today. Themedian estimate of four economists in a Bloomberg survey was26.9 percent. The April unemployment rate was revised from aprevious reading of 26.9 percent.

 32. Maria
  orAZRoXafS

  What line of work are you in? https://beeg.x.fc2.com/fatmomtube.html voyeurweb The NSW government has declared a state of emergencyenabling it to order evacuations, hoping to avoid a repeat ofthe 2009 "Black Saturday" fires in Victoria state that killed173 people and caused $4.4 billion worth of damage.

 33. Garland
  VPSGrTJEspD

  I enjoy travelling https://beeg.x.fc2.com/tube8.html nhentai Kappos, aided by Rea, was popular because of his efforts to upgrade technology for examiners, reduce the backlog of applications in part by adding examiners, and improve the quality of patents that are issued.

 34. Alfonzo
  yrmCECDXXamSJJtruL

  How do you spell that? https://beeg.x.fc2.com/imagefap.html pof Sinograin is focusing on buying soft red winter wheat fromthe United States and similar varieties from France andAustralia. Flour mills are keen to import high-quality Canadianand U.S. hard red winter wheat to blend for making flour formaking bread and biscuits.

 35. Jarrett
  ALalfnoCqBe

  I'm sorry, I didn't catch your name https://beeg.x.fc2.com/petardas.html nhentai Shabaab leader Ahmed Godane, also known as Mukhtar Abu al-Zubayr, has described the Nairobi mall attack as retaliation for Kenya's incursion in October 2011 into southern Somalia to crush the insurgents. It has raised concern in the West over the operations of Shabaab in the region.

 36. Jimmy
  EPZjCVfzvKofBaJ

  I've lost my bank card https://beeg.x.fc2.com/hentaihaven.html iwank In the pilot study, researchers purchased 25 bottles of imported hot sauces from Mexico and South America from local ethnic markets, grocery stores and a swap meet. The products included a variety of manufacturers and types, particularly those made in Mexico. The bottles were shaken for 60 seconds and analyzed for lead concentrations and pH levels. Also, researchers evaluated the lead content of the packaging. Lead content in packaging has been known to leech into and contaminate other foods. Results showed that four brands of the hot sauces, or 16% of the hot sauces, exceeded 0.1 ppm lead which is the current FDA standard for unsafe levels of lead in candy. All four brands were imported from Mexico and were from different manufacturers.

 37. Brandon
  cEHPeOXribOQ

  Stolen credit card https://beeg.x.fc2.com/xvedio.html redtube Regardless of the reason top tech companies skew so young, many older workers in Silicon Valley have complained about ageism, especially as industry leaders rally for more H-1B visas, which allow them to temporarily employ foreign talent.

 38. Armando
  ucCVSVVXcY

  An accountancy practice https://beeg.x.fc2.com/youporn.html toroporno Unlike the films that focus on superheroes such as Iron Man,Thor and Captain America, "Agents of S.H.I.E.L.D" side-stepscostumed crime-fighters to center on Agent Phil Coulson, ahigh-level government official who commands Marvel's SupremeHeadquarters, International Espionage, Law-Enforcement Division.

 39. Merrill
  DlcnGdJMDSuRdtvjUt

  I live here https://beeg.x.fc2.com/vporn.html pornmd Investors are, however, increasingly pricing in a greaterchance of a rate hike in 2015 by the BoE. On Wednesday, the jobsreport pointed to a brighter outlook while BoE minutes showed anunexpected division among policymakers on the adoption of theguidance plan.

 40. Domenic
  WObzukwFZNKUnSMTuX

  I've just graduated https://beeg.x.fc2.com/damplips.html thumbzilla The explosion did not impact incoming or outgoing flights, officials said. When a plastic bottle containing dry ice exploded in an employee bathroom the night before, Terminal 2 was closed for two hours and several flights were delayed.

 41. Barrett
  xtvLWUxgVVozThDnnT

  Hold the line, please https://beeg.x.fc2.com/ 4tube If Snowden did decide to travel to Latin America, he would have to avoid any countries that honor US arrest warrants, which have been issued to countries he might travel through. The difficulty of making the trip was underscored by an incident earlier this month in which it was rumored that Snowden was aboard the presidential plane of Evo Morales, of Bolivia, and the plane was denied permission to land in several European countries. This caused outrage throughout Latin America, as well as strained trade relations between the US and Bolivia.

 42. Clifton
  KQUiXdeVedCV

  What sort of work do you do? http://porntubehub.online/hqporner.html livejasmin As London stages a meeting of nations looking to broker peace talks in Geneva that might see an end to the conflict, the US and others warned that Islamist rebel elements are swinging public opinion in Assad’s favour and prolonging the violence.

 43. Kerry
  BVTUErLSBf

  Your account's overdrawn http://porntuberating.online/xvedio.html myvidster "Our assessment of the science finds that the atmosphere and ocean have warmed, the amount of snow and ice has diminished, the global mean sea level has risen and that concentrations of greenhouse gases have increased," said Qin Dahe, co-chair of IPCC working group one, who produced the report.

 44. Isidro
  PFWGbHhuSEAa

  I'd like to cancel a cheque http://tubeadvisor.online/voyeurweb.html 9taxi "Clearly she has good strategic vision; she understands and talks digital," said John Guy, an analyst at Berenberg in London. "Under her stewardship Burberry has done well, there has been a lot of organization in terms of the backend in sourcing supply and replenishment."

 45. Curtis
  zJmmSsNcrsYTBltJ

  Did you go to university? http://xnxxlist.online/sextube.html silverdaddies In a draft of its plan for exiting bankruptcy, Stockton saidit had the "outlines of a negotiated settlement" with bondinsurer Assured Guaranty over $124.3 million in outstandingpension obligation bonds the city had targeted for losses.

 46. Genesis
  OjfjmEqMjJjsYcSj

  I really like swimming http://tuberating.online/trannytube.html thumbzilla The DA’s office had been gunning for revocation of Brown’s probation – a move that could have landed him in jail – or at the very least a modification that would have forced him to repeat the 180 days of community labor included in his original sentence.

 47. Cortez
  yYyCHaGYKNctSyzgL

  I'm on business http://tubereviews.online nudevista The museum is opening as divisions over gun control havewidened after the massacre of elementary school children inNewtown, Connecticut in December. President Barack Obama hasbeen rebuffed by Congress in his efforts to tighten gun laws,and the NRA has staunchly opposed gun control.

 48. Forrest
  OHbhOzDjcgxTgaeJAf

  How much notice do you have to give? http://tubearchive.online porn300 Authorities say Paculis contacted Deen's attorney threatening to reveal damaging statements by the former Food Network star unless she paid him $200,000. That happened after documents became public that showed Deen acknowledged using racial slurs in the past.

 49. Berry
  OpBGTXUuCBsHgbxKmVB

  The line's engaged http://tubeadvisor.online zorras "The market feels that with Batista out of the picture, OGXwould be in a better position to renegotiate its debt," saidAnderson Luz, managing partner at brokerage firm Intrader in SaoPaulo. "It's a question of credibility. When it's time to sitdown with creditors and negotiate, you want a new controllingshareholder there at the table."

 50. Brain
  ncAojaJUpIBUQZiUSks

  I'd like to pay this in, please http://tubeadvisor.online pornhub After former Red Sox pitcher Bronson Arroyo hit Rodriguez in a July 24, 2004, game, Rodriguez fought with Boston catcher Jason Varitek, and a subsequent smackdown broke out between Yankee reliever Tanyon Sturtze and Red Sox players Trot Nixon, David Ortiz and Gabe Kapler.

 51. Stewart
  ATbcqxbpRJIjMDtri

  I'm a housewife http://xnxxlist.online femjoy "You could be seeing some profit-taking" after last week'shighs, said Uri Landesman, president of Platinum Partners, whichmanages more than $1 billion in assets in New York. "You couldalso see some profit-taking off a weak jobs number tomorrow orin advance of the number today."

 52. markus
  TPmfDNRKhVVN

  https://www.drugonsale.com/ cheap medication

 53. markus
  veDYuvQSbtGWBnoWxq

  http://xnxx.in.net/ xnxx

 54. uomkoizfrtd
  tjRGrAfkwifR

  ooyt56 <a href="http://xrnrsnyiryll.com/">xrnrsnyiryll</a>, [url=http://sofxagknaqpk.com/]sofxagknaqpk[/url], [link=http://kgecgrxjxoah.com/]kgecgrxjxoah[/link], http://yqfsupryluyn.com/

 55. wbpofpkw
  uOLCqJoeCB

  8RiChy <a href="http://bluiultpysaa.com/">bluiultpysaa</a>, [url=http://xcgqqcmvnctr.com/]xcgqqcmvnctr[/url], [link=http://rjdfioiowpws.com/]rjdfioiowpws[/link], http://lsmmwmusysim.com/

 56. Alexa
  GCjMCGnZYKplqOvOb

  What's your number? https://kfumkristinehamn.se/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacy com "We're particularly good at recruiting newly qualified staff; we're particularly weak at retaining them for time, so we've got a lack of experience in our social work workforce," he said.

 57. Leonardo
  tsKOwYCsINFWT

  Where did you go to university? https://emst.gr/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacycom Dates, which are eaten to break a fast, are seen on sale at a market in Gaza City on the eve of the start of the holy Muslim fasting month of Ramadan, on July 9, 2013. During Ramadan, one of the five main religious obligations under Islam, Muslims are required to abstain from food and from drinking liquids, smoking and having sex from dawn until dusk.

 58. Stevie
  euMoiKqSdi

  Get a job https://ptpanji.id/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacycom Founded in 1982,non-profit, Manhattan-based American Friends of Jamaica has given more than $11 million to support aid Jamaican charitable organizations and initiatives improving the lives of Jamaicans in the areas of economic development, healthcare and education.

 59. Calvin
  qmHKvLDvYR

  I've just started at http://measureofamerica.org/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacycom The White House pledged in June to provide military aid torebels in Syria. The Syrian Coalition of opposition groups saidthis month that lethal assistance had been received from theUnited States. Kerry has said "many items" are reaching therebels but declined to say what military items were sent.

 60. Domingo
  oAmUjjFOJsiiKeSale

  What part of do you come from? https://capecodweather.net/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacy com Her stories are usually set in Ontario, her home province. Among her best known is "The Bear Came Over the Mountain," the story of a woman who begins losing her memory and agrees with her husband that she should be placed in a nursing home. Canadian actress-director Sarah Polley adapted the story into the 2006 film "Away from Her," starring Julie Christie.

 61. gedngeaq
  FUwVrHRNlFweTKnTCX

  XGQtTn <a href="http://hsrbtfjawvmp.com/">hsrbtfjawvmp</a>, [url=http://xtzfrdhyeqtd.com/]xtzfrdhyeqtd[/url], [link=http://lrtdnbkgvbzz.com/]lrtdnbkgvbzz[/link], http://tjhgucqwlppb.com/

 62. johnanz
  BCHnVDbhTQnQJZs

  IUjsJG http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

 63. johnanz
  ZXndAsetTk

  K6ZREF http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

 64. dobson
  WcQGLNRHZeXMDF

  u8vbAy https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

 65. dobson
  sUeQukfkGmtWrpBr

  1zyJFV https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

 66. dobson
  SICWCRiBFmhH

  ip993a https://writemyessayforme.web.fc2.com/

 67. johnan
  fCUCfTwKvTH

  6cKdd9 http://xnxx.in.net/ xnxx videos

 68. dobson
  PixRORPpXNrQI

  gg8sUk https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

 69. johnanx
  PwVJFgGaEEMbfzE

  bm1rvi http://pills2sale.com/ viagra cialis buy

Gửi bình luận