Tiền lẻ trong cúng lễ

Cho đến bây giờ, qua báo chí truyền thông, tôi mới biết tại saoTết Giáp Ngọ năm nay, nhà nước không chủ trương in số lượng lớn tiền lẻ mới (tiền mệnh giá thấp), vì nhận rõ một thực trạng tiêu tiền lẻ rất đáng lo ngại. Đó là việc dùng tiền lẻ chỉ cho một việc: cúng lễ ở đình chùa đền miếu, và đã thành thói quen ăn sâu vào tâm linh người Việt hiện đại, đến mức hình thành dịch vụ ăn theo thói quen này bằng việc đổi tiền lẻ luôn được sẵn sàng ở hai mùa lễ hội hàng năm, vốn có từ truyền thống lễ hội nông nghiệp xưa: “Xuân – thu nhị kì đến hẹn lại lên”.

Tiền lẻ trong cúng lễ - đã thành thói quen tâm linh
của người Việt hiện đại?
Tôi bỗng nhớ mẹ tôi, bà cụ mất năm 86 t