ĐỒNG THỊ CHÚC

ĐỒNG THỊ CHÚC

Đồng Thị Chúc

Cán bộ nghỉ hưu

56, Ngõ 371/9 Phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Dien Thoai: 043 8460248   Fax: 043 771 2646
Di Dong: 0912224057

Tác phẩm đã xuất bản :

1. GÓT CHÂN TRẦN  (NXB Thanh Niên 1992)

2 . LỤC BÁT DÂNG TẶNG NGƯỜI XƯA  (NXB Hội Nhà Văn 2012)

3 .LỤC BÁT DÂNG TẶNG NGƯỜI XƯA (Tái bản có bổ sung – NXB Hội Nhà Văn 2013) .