ĐỒNG BÁC KẾ

ĐỒNG BÁC KẾ

Đồng Bác Kế


Nguyên quán: Phường Nam Bình, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
Nơi Thường trú: Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.
ĐT: 0915303016
Email: kedong1959nb@gmail.com