ĐỖ TẤN ĐẠT

ĐỖ TẤN ĐẠT

Đỗ Tấn Đạt

Sinh năm 1985
Quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Hiện đang công tác tại phòng kế hoạch, công ty Ô tô Chu Lai Trường Hải- Núi Thành, Quảng Nam.

ĐT: 0933805261 - Email: dodat963@gmail.com

Đã có thơ in trên các tạp chí văn nghệ trong nước: Văn nghệ quân đội, Sông Hương, Đất Quảng, Áo Trắng...
và các tạp chí nước ngoài Da màu, Sáng tạo...