ĐỖ THANH TÂM

ĐỖ THANH TÂM

Đỗ Thanh Tâm

Sinh năm 1945;
Thường trú: Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội;
Nguyên cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Đảng;

Đã xuất bản : 4 tập thơ.