Đỗ Minh Tâm

Đỗ Minh Tâm

Đỗ Minh Tâm

Sinh năm 1952
ĐT 01698976886
Email: dominhtam1952@gmail.com
45 Trần Khánh Dư; Quảng Yên; Quảng Ninh
Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh
ĐÃ XUẤT BẢN:
Nhặt lá (Thơ - NXB Văn học 2012)
Bến bờ Nhân gian (Thơ - NXB Văn học 2013)
In chung trong nhiều tuyển tập.