ĐỖ HÀN

ĐỖ HÀN

Đỗ Hàn

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Quê: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

ĐIỀU TÔI TÂM ĐẮC NHẤT LÀ ĐIỀU BẠN ĐANG NGHĨ VỀ TÔI!