ĐỖ DŨNG

ĐỖ DŨNG

TS. Đỗ Dũng

Tổ 13 phường Quán Triều
Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0975870257
Email: kimoanhts2012@gmail.com