ĐỖ CHIẾN THẮNG

ĐỖ CHIẾN THẮNG

Đỗ Chiến Thắng

Năm sinh 1949
Địa chỉ: 46/ Ngõ 208/ Đường Giải Phóng/ Hà Nội
Điện thoại : 0903405658
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.