ĐÀO ĐỨC TRANG

ĐÀO ĐỨC TRANG

Đào Đức Trang

Sinh ngày 18/4/1952.
Điện thoại: 01666098889.
Địa chỉ: số 22/111, đường Lê Lợi, Hải Phòng.
Email: daoductrang52@gmail. com
Quê quán: xã Gia Lộc, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
Là kĩ sư kinh tế, từng lao động ở Viễn Đông nước Nga (1988- 1990)
Nay nghỉ hưu, ở nhà.
Đã xuất bản:
Tình người cửa biển (NXB Văn học. 2014)