ĐÀO ĐỨC KƯU

 ĐÀO ĐỨC KƯU
Đào Đức Kưu
Bút danh: ĐỨC KƯU/ ĐÀO ANH THỤY/ ĐÀO KƯU
Sinh năm: 1943
Quê: Gia Lộc, Cát Hải, Hải Phòng
Hiện ở: 46/169 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
Cử nhân sư phạm
Cựu chiến binh
Hội viên CLB thơ Việt Nam, trong BCN CLB thơ XUÂN ĐÔNG KHÊ
* Tác phẩm in chung LỜI TRONG HOA (Nxb VĂN HỌC-1987)
nhiều bài trong sách và tạp chí TƯ và địa phương
ĐT: 01688683380