ĐẶNG QUỐC VIỆT

ĐẶNG QUỐC VIỆT

Đặng Quốc Việt

 

Năm sinh 1947;
Quê: Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định;
Hiện ở: P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tác phẩm đã in:
Ban mai và Trăng (Thơ, NXB Văn học 2015);
Sắc Hè (Thơ, NXB Thế Giới, 2016).
Sắp in: Nhậu thuở cơ hàn.
ĐT: 0945.366.307;