ĐẶNG QUỐC KHÁNH

ĐẶNG QUỐC KHÁNH

Đặng Quốc Khánh


Quê: Hoằng Hóa – Thanh Hóa
Nguyên là giáo viên, phóng viên
Đã nghỉ hưu
Điện thoại: 0121.629.3786

Hiện là Chủ nhiệm CLB thơ Bút Sơn - Hoằng Hóa - Thanh Hóa.