ĐẶNG QUANG LONG

ĐẶNG QUANG LONG
Đặng Quang Long
Sinh năm 1942.
Hiện sinh sống và làm việc tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Hội viên CLB thơ Việt Nam.
Hội viên CLB thơ Truyền Đăng Quảng Ninh.
Hội viên CLB thơ Đường UNESCO Việt Nam.
Có thơ đăng nhiều tuyển tập.
Tác phẩm:
Nhặt thời gian – Nxb VHDT
ĐT: 0984836314. Email: thuong.dangvo@yahoo.com