ĐẶNG HỒNG THÚY

ĐẶNG HỒNG THÚY

ĐẶNG HỒNG THÚY

Bút danh:  THÚY TÍM
Sinh : 19/08/1959, tại thành phố Thanh Hóa
  • Hiện sống và làm việc tại : Hà Nội
  • Nơi công tác: Trung tâm kiểm định - Cục chế biến bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tác phẩm đã xuất bản:
  • Ru đêm - thơ - NXB hội nhà văn  2010
  • Đêm ảo thực - thơ - NXB hội nhà văn 2012.
Thơ tuyển in trong:
  • Yên Tử hồn thiêng
  • Văn minh sông Hồng.
Blog cá nhân: