ĐẶNG CƯƠNG LĂNG

ĐẶNG CƯƠNG LĂNG

Nhà thơ ĐẶNG CƯƠNG LĂNG

Quê quán: Bình Lục - Hà Nam
Hiện công tác Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT
Cử nhân kinh tế
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội nhà văn Hà Nội
Đã xuất bản:

+ Trở về (Nhà XB Hội nhà văn năm 2009)
+ Thắp lửa (Nhà XB Hội nhà văn năm 2010)
+ Khát vọng (Nhà XB Hội nhà văn năm 2011)
+ Đất làng  (Nhà XB Hội nhà văn năm 2012)
+ Mùa thiêng (Nhà XB Hội nhà văn năm 2013)
+ Vượt dốc (Nhà XB Hội nhà văn năm 2014)
Những tập thơ in chung:
+ Vẫn đợi, Với chờ (NXB Văn nghệ)
+ Muôn sau tuyệt vời (Nhà XB Văn học 2010) 
+ Trọn niềm mơ ước (NXB Văn nghệ 2010)
+ Tuyển tập thơ của Nhà XB Văn học Việt Nam 2010
+ Lộc phát canh dần (NXB Công an ND năm 2010)
+ Thơ Sáu và Tám (NXB Công an ND năm 2010)
+ Người Hà Nội (NXB Lao động năm 2010)
+ Thổ ngữ những vùng đất (NXB Hội nhà văn năm 2011)
+ Tập thơ Tủ sách nhà văn (NXB Hội nhà văn năm 2012) Tập I
+ Lộc phát Nhâm Thìn (NXB Công an ND 2012)
+  Tập thơ Tủ sách nhà văn (NXB Hội nhà văn năm 2012) Tập II
+ Tập thơ Tiếng lòng (NXB Hội nhà văn năm 2012)
+ Tập thơ Sáu và Tám Quý Tỵ 2013 (NXB Công an ND 2013)
+ Tập thơ Văn minh sông Hồng (NXB Lao động 2013)
+ Tập thơ Lửa quê (NXB Hội nhà văn 2013)
+ Tập thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Tiễn Người vào bất tử (NXB Thông tin và TT 2013)
+ Tập thơ Hà Nội và ký ức Điện Biên (NXB Hội nhà văn 2014)
+ Nhiều Tác phẩm thơ, bài viết in trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.
+ Một số Tác phẩm thơ được phổ nhạc và nhiều bài thơ đăng tải trên các trang Web.
Giải thưởng văn học:
+ Giải nhất cuộc thi thơ “Ngàn năm hồn Việt” năm 2011 do Wetside Lucbat.com, Câu lạc bộ thơ Việt Nam và báo Người cao tuổi đồng tổ chức.
+ Giải tư cuộc thi thơ “Thơ ca và cội nguồn” năm 2011 
+ Giải nhất cuộc thi thơ về “Đạo nghĩa” năm 2012
+ Giải nhất cuộc thi thơ về “Hướng thiện” năm 2013
+ Xuất sắc nhất giải cuộc thi thơ “Nhịp sống mới trong thơ” năm 2013 do báo Người Hà Nội và Hội Văn học nghệ thuật Thủ đô tổ chức.