ĐOÀN THỊ TẢO

ĐOÀN THỊ TẢO
Nhà thơ Đoàn Thị Tảo
Hội viên Hội VHNT Hải Phòng
Hiện sống ở Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 01682306265