ĐINH TRỌNG LY

ĐINH TRỌNG LY

Đinh Trọng Ly

Số nhà 22 tổ 10, khu 5, phường Yết Kiêu, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Nguyên cán bộ Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản.
Giám đốc Công ty thủy sản Hồng Gai.
Bí thư, chủ tịch UBND phường Hồng Gai Hạ Long, Quảng Ninh.
Nguyên Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Ninh.
Thành viên Hiệp hội nuôi Biển Việt Nam.
Đã có nhiều thơ đăng trên báo Hạ Long và Báo Quảng Ninh. Điện thoại: 0913249952.