VŨ XUÂN HỒNG

VŨ XUÂN HỒNG

Sinh năm 1956

Bác sỹ chuyên khoa cấp 1

Hiện công tác tại: Phòng khám Đa khoa khu vực Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.

Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Ninh.

 

ĐÃ XUẤT BẢN:

- Những nẻo đường xuân ( thơ) NXB: Hội nhà văn 2008

- Xuân Yên Tử ( Thơ) NXB hội nhà văn 2010

- Mối tình Hạ Long ( Thơ ) NXB 2011

- Cõi thiêng ( Thơ) NXB hội nhà văn 2012

- Cây đa phố làng ( Thơ) NXB hội nhà văn 2013

GIẢI THƯỞNG:

Giải B (không có giải A) Giải thưởng Lê Thanh Tông, Quảng Ninh, năm năm 2010