VŨ VĂN THỊNH

VŨ VĂN THỊNH
Thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình
Sinh năm: 1945
Thương binh hạng 3/4 (chống Mỹ)
Đã xuất bản 2 tập thơ
Nhiều thơ đã đăng trên báo trung ương và địa phương
ĐT 01678199195

Email: vuvanthinhkienxuong@gmail.com