VŨ TIẾN ĐỨC

VŨ TIẾN ĐỨC
Vũ Tiến Đức

 

ĐT: 01658518456
Email: vutienduc1957@gmail.com
Địa chỉ cụ thể là : 233 PHỐ 1 PHƯỜNG VÂN GIANG,  TP NINH BÌNH
Trước đi bộ đội sau về học trường công nhân kỹ thuật (làm thợ tiện) nay về nghỉ hưu.