VŨ NHANG

VŨ NHANG

- Sinh 1957 tại Hải Phòng

- Hiện đang công tác tại UBND xã Lập Lễ - Thủy Nguyên - Hải Phòng

- Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Việt Nam huyện Thủy Nguyên

- Hội viên CLB thơ Trung tâm Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, Tp. Hải Phòng.

- ĐT: 0987307314

- Email: quehuonglaple@gmail.com

 

Tác phẩm đã xuất bản:

* "Miền đất cửa sông" (thơ - Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2011)

* Có thơ in trong nhiều tuyển tập và tạp chí.