VŨ NGUYÊN

VŨ NGUYÊN

Tên thật: Vũ Đức Nguyên

Vạn Lợi, Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hoá


ĐT: 0919411164