VŨ MÃO

VŨ MÃO
Sinh ngày: 19 – 12 – 1939
Uỷ viên Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khoá V, VI, VII, VIII, IX
Đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá VIII, IX, X, XI
Nguyên Bí thư thứ nhất Đoàn thanh niên Cộng sản HCM
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội
Hiện là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.