VŨ MINH THOA

VŨ MINH THOA
- Tuổi Quý Mùi.
- Nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Dương.
- Hội viên Hội VHNT Hải Dương.
- Địa chỉ: 10/68 Tuệ Tĩnh - Thành phố Hải Dương.
- DĐ: 0127.2340.443

Đã xuất bản:
- Màu quê (Thơ - 2002 - Sở VHTT Hải Dương).
- Ký ức tháng 4 (Thơ - 2004 - Hội VHNT Hải Dương).
- Hương cốm (Thơ - 2005 - NXB Hội nhà văn).
- Hai lần lên giời (Thơ - 2007 - NXB - Hội nhà văn).
- Quà Thượng Đế (Thơ - 2009 - NXB - Hội nhà văn).
- Quên và nhớ (Thơ - 2012 - NXB Văn học).
- Sẽ xuất bản: Lời hẹn dòng sông.
Thơ in chung:
- Viết ở chiến trường (Tuyển thơ - 2005 - Tuần báo văn nghệ - HNV).
Và nhiều tập khác.
Giải thưởng văn học:
- Giải K/K tạp chí Côn Sơn 2002 tác phẩm thơ: "Anh vẫn trong đội hình".
- Giải Nhất cuộc thi thơ Cựu giáo chức Hải Dương 2013 tác phẩm: "Nghỉ việc trồng người, thầy lại trồng cây".