VĨNH THÔNG

VĨNH THÔNG

Sinh năm 1996, quê quán An Giang.

Sáng tác từ năm 14 tuổi, đến nay đã in riêng 4 đầu sách, góp mặt trên nhiều báo, tạp chí, tuyển tập…
Email: vinhthongts@gmail.com

Blog: vinhthongts.blogspot.com