TÚ OANH

 TÚ OANH

Nguyễn Thị Tú

Bút danh: Tú Oanh;
Sinh ngày: 28/2/1963
Quê quán : Hà Nội
Nơi ở hiện tại: Berlin - CHLB Đức
Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do