TRƯƠNG THỊ THANH TÂM

TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
Sinh năm 1953, tại Gò Công

Hiện sinh sống tại TP. Mỹ Tho