TRƯƠNG CÔNG BAN

TRƯƠNG CÔNG BAN

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội;

Chủ nhiệm CLB Thơ ca Tân Triều;

Hiện ở Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội;

Đã xuất bản 5 tập thơ:

Bến bờ (NXB Hội Nhà văn 2009);

Gần và xa (NXB Lao động 2010);

Giao thoa (NXB Hội Nhà văn 2012);

Mộng xiêu lòng (NXB Văn học 2013);

Hà Nội những gam màu (NXB Hội Nhà văn 2014);

In chung trong nhiều tuyển tập;

ĐT: 0982667054.