TRÚC THANH TÂM

TRÚC THANH TÂM
Trúc Thanh Tâm
287 đường Louis Pasteur, khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, Châu Đốc (An Giang)
Điện thoại: 0903 643 751