TRỊNH HUY TRỤ

TRỊNH HUY TRỤ
  • Bút danh: Huy Trụ
  • sinh năm 1950 tại  huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa,
  • Hiện sống và viết ở TP Thanh Hóa,
  • Hội viên Hội Nhà văn VN;
  • Hội viên Hội Nhà báo VN,
  • Trưởng ban Đại diện báo Gia đình và Xã hội Bắc Trung bộ.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Đã xuất bản 7 tập thơ.

Các giải thưởng đạt được:

  • Giải Nhì (không có giải nhất) Hội liên hiệp VHNT Việt Nam năm 1993 cho tập thơ Lời của Gió;
  • Giải Nhì (không có giải nhất) cuộc thi thơ Lục bát Báo Giáo dục và thời đại năm 1996 – 1998;
  • giải Nhì của UBND tỉnh Thanh Hóa năm 1990 - 1995