TRẦN ĐÌNH NHÂN

TRẦN ĐÌNH NHÂN
Bút hiệu:  Nhân Trần
Chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Hội viên Hội VHNT tỉnh Đăk Lăk
Năm sinh:1957 (khai sinh 1958)
Quê quán:Đức Thọ- Hà Tĩnh
Thường trú tại:số 108 Nơ Trang Lơng. Khối 7,Thị trấn Phước An-Krông Pắc- ĐăkLăk
Hiện công tác tại: Chi Cục thuế Krông Pắc
Tác phẩm đã in:
Trái Đầu Mùa: Nhà XB LAO ĐỘNG 2007;
Lối Cỏ: Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2014