TRẦN VĂN THƯ

TRẦN VĂN THƯ
Sinh năm: 1945
Hiện sống ở Đan Phượng - Hà Nội.
ĐT:  01683477654 
Email : tranvanthu006@gmail.com