TRẦN VĂN THIÊN

TRẦN VĂN THIÊN
Lớp 11 Chuyên Toán, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, 02 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, Bình Định.
Địa chỉ: Khu nội trú THPT Chuyên Lê Quý Đôn, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định
SĐT : 01696964119