TRẦN TÍCH THIỆN

TRẦN TÍCH THIỆN

Cán bộ Quân đội về hưu;

Quê quán: Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội;

Địa chỉ: 268 đường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

ĐT: 0904384255