TRẦN TÁ

 TRẦN TÁ

Trần Tá

Tên thật Trần Văn Tá

Sinh năm 1947

Quê quán: Tiên Lữ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Cử nhân toán học – trường ĐHSP Hà Nội k13
Nguyên giáo viên toán trường cấp 3 Cam Đường Lào Cai
Nguyên thượng tá phó trưởng khoa Cơ sở Cơ bản trường sỹ quan Tăng Thiết giáp.
Hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc
ĐT 01684735589  Email: trantatl@ gmail.com
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:
Làng bên sông (Tập thơ, NXB Hội Nhà Văn 2007)
Thác miền hoa ban (Tập thơ NXB Hội Nhà Văn 2010)
Cánh võng lời ru (Tập thơ NXB Hội Nhà Văn 2014)
Thơ in chung trong các tập:
Thơ hiện đại Vĩnh phúc 1910 – 2010 (NXB Hội Nhà Văn 2010)
Mái Trường Vĩnh Phúc (NXB Hội Nhà Văn 2001)
Mùa xuân trên đất quê mình (NXB Hội Nhà Văn  2014)
Thao thức đất làng (NXB Hội Nhà Văn 2012)
Tiếng lòng nhà giáo (NXB Hội Nhà Văn 2013)
Lộc phát Nhâm Thìn 2012 (NXB Công An Nhân Dân
Văn minh sông Hồng (NXB Lao Động 2013)
Hà Nội và ký ức Điện Biên (NXB Hội Nhà Văn 2014)
Và nhiều thơ in trên các tạp chí, báo trung ương và địa phương .
GIẢI THƯỞNG:
Giải thưởng văn học 5 năm Vĩnh Phúc 2006 - 2010
Giải thưởng cuộc thi sáng tác thơ về tuổi trẻ Vĩnh Phúc 2011
Giải thưởng báo chí về đề tài khuyến học khuyến tài tỉnh Vĩnh Phúc 2014 .