TRẦN THỊ THỦY

TRẦN THỊ THỦY
Sinh năm 1977
Nghề nghiệp: Kinh doanh
Địa chỉ: 16/47/152 Chợ Hàng Dư, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại 0913040368