TRẦN THỊ THANH LIÊM

TRẦN THỊ THANH LIÊM
I. Tiểu sử Nhà giáo Trần Thị Thanh Liêm
Họ và tên: Trần Thị Thanh Liêm
Bút danh: Thanh Liêm, TrầnThanh Liêm,…
Ngày tháng năm sinh: 01- 06 - 1950
Quê quán: Quảng Bình
Học vị, học hàm: Thạc si – GVC
Nghề nghiệp: Nguyên GVC Đại học Hà Nội, hiện là GVC ĐH Đại Nam
Sở trường: Biên phiên dịch, Biên soạn sách và Giáo trình
Yêu thích: Thưởng thức thơ văn và sáng tác
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam Hà Nội. 
Là Chuyên gia tiếng Việt và tiếng Trung tại Đại học Ngoại ngữ Campuchia 1984, Hàn Quốc 1996, Nhật1998, Trung Quốc 2009 và là Cố vấn Hợp tác Giáo dục với Việt Nam cho Đại học Sư phạm Liễu ChâuTrung Quốc từ 2009 đến nay.
Kiêm nhiệm:
Giải thưởng:
- Giải Khuyến khích Cuộc thi Thơ Đường luật lần 1 năm 2013 của Diễn đàn Thơ www.vnthihuu.net
- Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục
- Huy chương Vì nghĩa vụ Quốc tế
Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội
II.   Sách và từ điển đã xuất bản:
1.      Thơ Hương xưa. NXB Văn học. 2013. Đồng tác giả (ĐTG)
2.      Gương mặt thơ Việt Nam đương đại. NXB Văn hóa thông tin (VHTT). 2013 (ĐTG)
3.      Thơ Đường luật Việt Nam. NXB Hội nhà văn. 2011 (ĐTG)
4.      Lộc phát. NXB Công an Nhân dân. 2011, 2012, 2013 (ĐTG)
5.      Thơ 2 – Tủ sách Nhà văn. NXB Hội nhà văn. 2012  (ĐTG)
6.      Trần Thị Thanh Liêm - Từ điển thành ngữ Hán Việt. NXB Lao đông. 2009
7.      Trần Thị Thanh Liêm. Từ điển Hán – Việt hiện đại. NXB Khoa học Xã hội. 2007
8.      Trần Thị Thanh Liêm – Hoàng Trà. Rèn luyện kỹ năng dịch thuật Hoa Việt – Việt Hoa. NXBVHTT. 2007
9.      Trần Thị Thanh Liêm – Trương Ngọc Quỳnh. Tìm hiểu Văn hóa Phương Đông. NXB VHTT. 2013
10.    Trần Thị Thanh Liêm. Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (4 tập). NXB VHTT. 2002. Chủ biên dịch (CBD)
11.    Trần Thị Thanh Liêm. Giáo trình Tiếng Hán hiện đại (5 tập). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội(ĐHQGHN). 1998 – 2002. Biên dịch và biên soạn bổ sung (BSBS)
12.    Trần Thị Thanh Liêm. Giáo trình Hán ngữ (6 quyển). NXB ĐHQGHN. 2013. (CBD & BSBS)và nhiều sách, từ điển của tác giả – tìm với google, xin gõ: Sách, Từ điển Trần Thị Thanh Liêm