TRẦN THÁI CHIỂN

TRẦN THÁI CHIỂN
Thôn Bãi Bông, xã Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang.
ĐT: 0984469518.