TRẦN QUÊ

TRẦN QUÊ

Quê quán: Hà Tĩnh

Cán bộ A76, đã về hưu

Hiện sống tại Hà Nội

ĐT: 0976 0660 46