TRẦN PHƯƠNG HIỀN

TRẦN PHƯƠNG HIỀN

Bút danh: Trần Nhật Phương Hiền;

Sinh năm 1964;

Địa chỉ: Khu tập thể QĐ, Số 6A Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng;

ĐT: 0936776016; Email: mailinhtran85@gmail.com