TRẦN PHÚC DƯƠNG

TRẦN PHÚC DƯƠNG

Đại tá  Trần Phúc Dương

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

Tel. 0984 100 505

Quê quán: Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam

Hiện ở Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội