TRẦN NAM

TRẦN NAM

Trần Nam 

  • Sinh 10.10.1969
  • Địa chỉ : Số 31/ 37 đường Xuân Diệu, TâyHồ, Hà Nội
  • Nhà báo, nhà thơ, nhà văn
  • Trường viết văn Quân Đội, Nguyễn Du
  • Điện thoại: 01233075098
    Bút danh: Trần

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Nhiều truyện ngắn và thơ in chung, in riêng
  • CTV nhiều báo đài, tạp chí... từ Trung ương đến địa phương