TRẦN HỮU TÒNG

 TRẦN HỮU TÒNG

Trần Hữu Tòng

Sinh năm 1939
Quê quán: huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;
Hiện nay sống và viết tại Hà Nội;
ĐT : 0904614477
10 năm công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng,
20 năm tại Báo Quân đội nhân dân,
10 năm làm Cục trưởng ở Bộ VH -TT;
Vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1981.
Đã xuất bản: 20 tập thơ, tiểu thuyết, truyện ký...
Nhiều giải thưởng văn học.