TRẦN HỒNG GIANG

TRẦN HỒNG GIANG
Trần Hồng Giang
Bút danh khác: Trần Minh Tâm, TT...
Sinh ngày 26 – 01 – 1974
Quê quán: Nghĩa Hùng – Nghĩa Hưng – Nam Định
Hội viên hội VHNT Nam Định
Điện thoại: 0945724890
Email: tranhonggiangsg@gmail.com

Tác phẩm đã xuất bản:

In riêng:
- Nỗi nhớ mùa hè - tập thơ - Hội VHNT Nam Định - Năm 2003
- Chuồn chuồn phố - tập thơ - NXB Hội nhà văn - Năm 2011
- THương nhớ quê mình - trường ca - 2015

In chung:
- Tuyển tập thơ Nam Định 5 năm đầu thế kỷ  - NXB Hội nhà văn - Năm 2006
- Tuyển tập 30 năm thơ văn Nam Định – NXB Hội nhà văn – Năm 2007
- Lục bát tự chọn (tập thơ) - NXB Công An Nhân Dân - Năm 2009
- Sáu và Tám (tập thơ) - NXB Công An Nhân Dân - Năm 2010
- Tuyển tập thơ tứ tuyệt - NXB Văn Nghệ - Năm 2010
- Thành phố không mặt người (tuyển tập truyện ngắn) - NXB Văn Học - Năm 2011
- Cây vẫn trổ hoa (tập thơ) - NXB Công An Nhân Dân - Năm 2012
- Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam- (tuyển thơ) - NXB Hội nhà văn - Năm 2013

Giải thưởng:
- Giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi viết kỷ niệm sâu sắc về Đài TNVN năm 2005.
- Giải ba cuộc thi “viết về những phụ nữ vượt lên số phận” do Hội LHPN Việt Nam và Báo Lao Động tổ chức năm 2007.
- Giải nhì và giải khuyến khích cuộc thi viết "Người khuyết tật và thị trường lao động" do Bộ LĐTB&XH tổ chức năm 2010.
- Giải nhất cuộc thi viết: “Internet đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?” do Hiệp hội Internet Việt Nam và Công ty FPT tổ chức năm 2012.