THÍCH MINH THẾ

THÍCH MINH THẾ

Tác Giả : Thích Minh Thế ( Tống Nhật Kha )
Sinh Năm : 1985
Quê Quán : Hương Thuỷ - Thuỷ Bằng - Thừa Thiên Huế .
Xuất Gia Tu Học , ngôi chùa Phước Thành , từng học qua chương trình chuyên khoa Phật học , tại Tổ Đình Từ Hiếu - Huế.

Email:

mattue0985@gmail.com

Từng xuất bản tác phẩm : Tình  Như Hạt Nắng - 2015.

Điều tâm nguyện sống bằng chân tình thương yêu, qua góc nhìn triết lý trong đối mắt nhân sinh, sống là cười để xoá tang đi sự hận thù khổ đau, vì chất liệu tình thân luôn gắn kết nghĩa tình nhân sinh .......!