THÁI GIANG

THÁI GIANG

Tên khai sinh: Bùi Công Thái

Bút danh: Thái Giang, Công Thái
Sinh ngày 08/9 /1949
Quê quán: Làng Dừa, Anh Sơn, Nghệ An
Thường trú :28A/17 Bình Đường 3, An Bình , Thị xã Dĩ An, Bình Dương.
Điện thoại: ĐT: 08: 37203733,  DĐ 0903647713.
Cán bộ hưu trí
- Hội viên CLB Thơ Làng Dừa
-  CLB Thơ Chí Linh - TP.Vũng Tàu
- Phó chủ nhiệm CLB Thơ Thị xã Dĩ An
- Hội viên CLB Thơ Hưu trí Tỉnh Bình Dương
- Hội viên  CLB sáng tác VHNT Việt Nam
Hội viên CLB lục bát .com
* Có thơ in chung với các tác giả trong tỉnh đăng báo địa phương và Trung ương.
* Giải nhất cuộc thi  thơ xuân Quý Mùi 2003 TP Vũng Tàu