THI NGA (VÂN ĐỒN)

THI NGA (VÂN ĐỒN)

Nguyễn Thanh Nga (Vân Đồn- Quảng Ninh)

Bút danh: Thi Nga
Hội VHVHNT tỉnh Quảng  Ninh
Giải C thơ Lê Thánh Tông năm 2010
Giải B thơ Lê Thánh Tông năm 2014
Do mặt trận Tổ Quốc tỉnh cùng báo Văn Nghệ Hạ Long tổ chức
Đã xuất bản tập thơ:
Duyên Phận năm 2012 và nhiều  thơ in chung
ĐT: 0936.890.827
Email: nguyenthanhnga1959@gmail.com